Vědecký pracovník/doktorand se zaměřením na mapování sociálně ekologických systémů.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/doktorand se zaměřením na mapování sociálně ekologických systémů.

Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe), oddělení společenského rozměru globální změny hledá vědeckého pracovníka/doktoranda se zaměřením na mapování sociálně-ekologických systémů v projektu Coop4Wellbeing.

Zaměstnavatel

Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) je jedním z institutů Akademie věd ČR. CzechGlobe se zaměřuje na komplexní vědecký výzkum v oblasti globální klimatické změny a jejích dopadů na atmosféru, zemské ekosystémy a lidskou společnost za využití nejaktuálnějších vědeckých poznatků, metod a technik. Výzkum se soustředí především na vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus, efekty měnících se podmínek na biodiverzitu a ekosystémy a na dopady budoucího vývoje na chování lidské společnosti.

Oddělení společenského rozměru globální změny  se zaměřuje na interakce mezi lidskou společností, přírodními systémy a globální změnou. Zkoumáme sociálně-ekologické aspekty udržitelnosti prostřednictvím inter- a trans-disciplinárních přístupů, a to s důrazem na praktické využití našich výsledků v oblasti tvorby politik apod. Do výzkumných projektů zapojujeme vědce a znalosti z řady disciplín, občanskou společnost a další aktéry tak, abychom společně vytvářeli relevantní znalosti a řešení potřebná pro řešení environmentálních problémů.

O projektu

V projektu Coop4Wellbeing: Role participativního výzkumu sociálně-ekologických vazeb ve zvyšování efektivity mezinárodní rozvojové spolupráce usilujeme o vyšší provázanost vědy a aplikovaného výzkumu s českou rozvojovou spoluprací. Naším hlavním cílem je převedení výzkumných poznatků týkajících se vazeb a interakce mezi společností a přírodou do praxe české rozvojové spolupráce (ZRS ČR). Za tímto účelem propojujeme potřeby aktérů ZRS ČR při realizaci projektů v cílových zemích s výsledky terénního výzkumu sociálně-ekologických dynamik v případové studii v Zambii. Coop4Wellbeing je založen na několikastupňovém participativním procesu a vzájemné spolupráci, čímž zajišťujeme co nejvyšší využití výsledků v praxi. Dosavadní výstupy projektu jsou k nahlédnutí zde zde.

Více informací o pozici naleznete ZDE či v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.