Výběrové řízení na pozici: Šéfredaktor/ka časopisu Mezinárodní politika

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. (ÚMV), je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Vedle akademického a prakticky zaměřeného výzkumu patří mezi její strategické cíle i zvyšování povědomí o problematice mezinárodních vztahů mezi širší veřejností a posouvání horizontů veřejné debaty o významných otázkách zahraniční a globální politiky.

Časopis Mezinárodní politika je klíčovou platformou pro dosahování tohoto cíle. Jeho první číslo vyšlo již v roce 1957 a od roku 1990, kdy bylo jeho vydávání obnoveno, si získal značný věhlas a popularitu mezi praktiky zahraniční politiky, studenty i širší veřejností.

V současné době hledáme do našeho týmu nového šéfredaktora či novou šéfredaktorku, kteří naváží na úspěšnou tradici Mezinárodní politiky, dnes vycházející v online podobě, a oživí ji novými nápady.
Náplň práce:

  • vytvoření publikační strategie online časopisu Mezinárodní politika;
  • řízení časopisu včetně zajišťování obsahu (příspěvky nejsou v současnosti honorovány) a práce s autory ve spolupráci s podpůrným redakčním týmem spolupracovníků;
  • produkce obsahu (včetně obrazového materiálu);
  • pořizování rozhovorů (mj. s výzkumníky/cemi ÚMV a hosty konferencí);
  • podíl na účinné propagaci časopisu na internetu a v sociálních médiích.

Veškeré informace naleznete ZDE.

Další články v rubrice

English ☰ Menu