Česká rozvojová agentura - Referent zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) – agenda dotačních výběrových řízení

O  České rozvojové agentuře:

 • ČRA je organizační složka státu, podřízená Ministerstvu zahraničních věcí ČR, zřízená zákonem č. 151/2010 Sb. pro implementaci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS)
 • ČRA operuje s ročním rozpočtem cca 500 mil. Kč z prostředků státního rozpočtu a realizuje projekty ZRS v partnerských zemích
 • ČRA je rovněž poskytovatelem dotací v souladu se zák. č. 218/2000 Sb.
 • ČRA nabízí dynamické a kulturně otevřené prostředí pro lidi, kterým záleží na osudu méně vyspělých zemí světa a kteří chtějí šířit dobré jméno ČR v zahraničí
 • Více informací o ČRA lze nalézt na www.czechaid.cz

Do našeho týmu hledáme schopného a samostatného kolegu/kolegyni se smyslem pro detail, který bude všeobecně pečovat o agendu administrace poskytovaných dotací z programů ZRS v gesci ČRA a zodpovědně sledovat jejich vývoj, funkčnost a postupný progres.

Pracovní náplň:

 • Podpora řízení dotačních titulů tuzemské a zahraniční rozvojové spolupráce
 • Administrativní podpora při zpracovávání a vyhlašování dotačních výzev
 • Organizace a administrace hodnotících komisí – příprava podkladů, zpracování výsledků a zápisu z komise, příprava podkladů pro rozhodování poskytovatele dotací v rámci celého dotačního cyklu
 • Monitoring a kontrola realizace podpořených dotačních projektů (vypořádávání průběžných, ročních a závěrečných zpráv)
 • Evidence a zpracování žádostí o změny dotačních rozhodnutí
 • Vedení evidence poskytnutých dotací v IS CEDR včetně finanční kontroly
 • Komunikace a prezentace dotačního mechanismu příjemcům podpory i spolupráce se zainteresovanými účastníky programů/projektů napříč celou organizací (organizování kulatých stolů a seminářů pro potenciální žadatele)
 • Příprava podkladů pro publikační činnost ČRA (články na web, výroční zprávy, informování veřejnosti)

Další články v rubrice

English ☰ Menu