Pojďte k nám pracovat! FTZ hledá Koordinátora projektů

Obsazení pozice - Koordinátor projektů Projektového centra FTZ

Pracovní náplň pozice koordinátor projektů Projektového centra FTZ (dále jen „koordinátor“) zahrnuje následující:

· Hledání nových příležitostí projektů českých poskytovatelů podpory: GAČR, TAČR, rezortních agentur (MZe, MŠMT, MPO apod.), ZRS ČR a Evropské komise (EC): pravidelná kontrola (min. 2x týdně) webových stránek GAČR, TAČR, ČRA, EC, projektových center ostatních univerzit atd. Účast n školeních a informačních schůzkách pořádaných poskytovateli.

· Zajištění pravidelné komunikace s Centrem projektů ČZU. Koordinátor zodpovídá za včasné informování CP ČZU o připravovaných návrzích projektů prostřednictvím aplikace ep.czu.cz. Dále koordinátor odpovídá za včasné předání informací o aktuálních výzvách z CP kolegiu děkana FTZ či vedoucím projektových týmů. Účast na pravidelných schůzkách a školení od CP ČZU.

· Zastupování ČZU/FTZ na FoRS, ORS MZV a ostatních platformách působících v oblasti ZRS ČR:

o Účast na valné hromadě FoRS, participace na pracovních skupinách FoRS: Policy, GRV, Afrika, případně zástup členů ČZU/FTZ z jiných skupin.

o Účast na dalších relevantních jednáních a schůzkách FoRS, ORS MZV a ostatních platforem působících v ZRS ČR.

· Vystupování jako kontaktní osoba za ČZU/FTZ na ČRA při řešení organizačních a administrativních záležitostí (pozice nezahrnuje vystupování v roli garanta projektu, pokud jím skutečně není)

· Koordinace přípravy a kompletace nových projektů (dotace i veřejné zakázky):

o Příprava formuláře žádosti, zajištění dokladů prokazujících základní a technické kvalifikační předpoklady uchazeče.

o Koordinace projektového týmu během přípravy projektu.

o Poskytování konzultací projektovým týmům z hlediska novinek v managementu projektového cyklu (např. příprava matice logického rámce apod.).

o Kontrola projektové dokumentace, kompletace projektu, odevzdání projektu donorovi.

· Komunikace s partnery projektu během přípravy a administrace subdodávek za ČZU.

· Přípravná koordinace projektových týmů – komunikace se stávajícími projektovými týmy a experty. Vytvoření a aktualizace databáze expertů FTZ na základě zaslaných CV.

· Administrace projektů implementovaných ČZU/FTZ (dle požadavků hlavních řešitelů):

o Kontrola a kompletace průběžných a ročních zpráv na základě podkladů dodaných garanty projektů a jejich odevzdání donorovi.

o Kontrola čerpání rozpočtu u jednotlivých projektů (přes tajemnice kateder).

o Příprava formulářů žádosti na další rok implementace (u dotací ČRA), kontrola a kompletace příloh žádosti, odevzdání donorovi.

o Hlídání termínů dalších typů zpráv (např. zprávy pro partnera v místě implementace), kontrola a kompletace těchto zpráv.

· Vedení evidence projektů FTZ - pravidelná aktualizace evidence připravovaných a získaných projektů, příprava ročních zpráv o úspěšnosti FTZ v získávání projektů.

· Kontrola viditelnosti projektů na webu FTZ („visibility“).

· Správa webových stránek Projektového centra FTZ.

· Plnění dalších úkolů spojených s Projektovým centrem FTZ formulovaných proděkany FTZ. dle aktuálních požadavků 

Požadavky

· VŠ vzdělání

· Angličtina slovem a písmem

· Zkušenosti s projekty TAČR, GAČR, NAZV, ZRS ČR vítány

Hrubá mzda: 30 000Kč/měsíc

Benefity: firemní školka, závodní stravování, stravenky, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, 13. plat 

Nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení

Úvazek 100 %

Žádost o vypsání výběrového řízení elektronicky na webu k 3. 2. 2020

Vypisuje děkan FTZ doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.

Žádost můžete podat ZDE.

Další články v rubrice

English ☰ Menu