Nabídka stáže na Odboru států subsaharské Afriky

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na stáž na Odboru států subsaharské Afriky na Ministerstvu zahraničních věcí České Republiky. Nabídka stáže je určená pro studenty vysokých škol se zaměřením na africký kontinent, rozvojová studia a mezinárodní vztahy. Hlavní náplní stážisty bude komplexní příprava a koordinace akcí Týdne Afriky, který bude probíhat od 25. do 31. května 2020. Týden Afriky je série akcí pořádaných ve spolupráci s partnery (ÚMV, ČRA, FF UK, velvyslanectví afrických zemí v ČR atd.), kterými se snažíme nabourávat obvyklé stereotypy a představit Afriku jako moderní, dynamický kontinent. Vrcholem celého týdne bude celodenní mezinárodní konference, který proběhne v sídle MZV za přítomnosti řady významných hostů nejenom z Afriky.

Zaměření stáže

Stáž bude zaměřena na operativní i dlouhodobé úkoly v následujících oblastech:

  • asistence při přípravě a organizaci celodenní mezinárodní konference 28. května 2020 a dalších dobrovodných akcí v rámci oslav Dne Afriky, které proběhnou v týdnu 25. - 31. 5. 2020,
  • plnění operativních úkolů odboru dle aktuální potřeby.

Délka stáže

Standardní délka stáže je 20 až 25 hodin týdně po dobu tří až šesti měsíců.

Podmínky stáže:

Uchazeč musí být občanem ČR. Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2, uživatelská znalost MS Office, komunikativnost a organizační schopnosti. Stážista by se zároveň měl orientovat v problematice afrického teritoria. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na platbu sociálního a zdravotního pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí stážista sám.

Uchazeč o stáž musí dodat:

  • Žádost o stáž
  • Kopie občanského průkazu / pasu se souhlasem s pořízením kopie
  • Výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší více jak 3 měsíce)
  • Potvrzení o studiu
  • Motivační dopis
  • Strukturovaný životopis
  • Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení zasílejte e-mailem na adresu afr@mzv.cz
do 26. ledna 2020.

Další články v rubrice

English ☰ Menu