Projektový manažer/manažerka pro projekt v Bosně a Hercegovině“

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Projektový manažer/manažerka pro projekt delegované spolupráce „EU Support to agriculture competitiveness and rural development v Bosně a Hercegovině“

O České rozvojové agentuře:

 • Česká rozvojová agentura (ČRA) je organizační složka státu, podřízená Ministerstvu zahraničních věcí ČR, zřízená zákonem č. 151/2010 Sb. pro implementaci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS);
 • ČRA operuje s ročním rozpočtem cca 500 mil. Kč z prostředků státního rozpočtu a realizuje projekty ZRS v partnerských zemích;
 • ČRA nabízí dynamické a kulturně otevřené prostředí pro lidi, kterým záleží na osudu méně vyspělých zemí světa a kteří chtějí šířit dobré jméno ČR v zahraničí;
 • Více informací o ČRA získáte na stránkách www.czechaid.cz

Pracovní náplň:

 • Kompletní vedení celého projektu,
 • Vypracování konkrétní podoby projektového dokumentu (Description of Action) tak, aby splňoval všechny náležitosti DEU (Delegace Evropské Unie), UNDP (United Nations Development Programmes), ČRA a ZÚ Sarajevo (Zastupitelský úřad ČR v Sarajevu) a dalších relevantních aktérů[1] a poskytoval jasné a ucelené informace o cílech, výstupech, aktivitách a indikátorech pro budoucího realizátora celého projektu,
 • Vyhledávání relevantních zemědělských expertů v ČR, EU či BiH (Bosna a Hercegovina), kteří poskytnou expertízu při přípravě projektu či případné doplnění expertízy v rámci realizace projektu a příprava smluv s těmito experty,
 • Účast na veškerých jednání s DEU, UNDP a relevantními ministerstvy, z každého jednání bude zpracován krátký zápis pro ČRA a ZÚ Sarajevo,
 • Pravidelný monitoring realizace projektu (min. 1x za měsíc) s ohledem na plnění podmínek EK (Evropské komise), z každého monitoringu bude zpracovaná monitorovací zpráva pro ČRA a ZÚ,
 • Spolupráce při přípravě dotační výzvy na realizátora projektu (dotace) a účast v hodnotící komisi,
 • Tvorbu a kontrolu průběžných a závěrečných narativních a finančních reportů a jejich soulad s požadavky EU a UNDP,
 • Reportování pro ČRA a ZÚ shrnující informace o realizaci projektu, plnění výstupů a aktivit, 1x měsíčně. Report bude obsahovat seznam všech absolvovaných schůzek, jejich výsledky, stručné shrnutí vývoje/politických rozhodnutí/změn týkající se zemědělského poradenství, zemědělských politik a zemědělských informačních systémů,
 • Identifikaci problémů a rizik spojených s implementací projektu, a pokud je to nevyhnutelné, navrhne ČRA úpravy projektu. Dále připraví pro ČRA podpůrné dokumenty, které podrobně rozvedou změny týkající se finančních a programových úprav projektu. Po schválení ze strany ČRA následně navrhované změny prokonzultuje s DEU a UNDP.

Více informací ZDE.

Další články v rubrice

English ☰ Menu