Společnost podané ruce - aktuální nabídky práce

Společnost podané ruce přispívá k podpoře a šíření humanistických myšlenek, k ochraně lidských práv, rozvoji občanské společnosti, vytváření prostoru k respektu a toleranci, k jedinečnosti a právu na sebeurčení. Přispívá také k prevenci závislostí vytvářením nezávislého, svobodného prostředí. V současné době nabízí čtyři volné pracovní pozice.

Další články v rubrice

English ☰ Menu