Výzva k předkládání žádostí o zařazení do databáze expertů České rozvojové agentury

Česká rozvojová agentura rozšiřuje databázi expertů v oblasti tropického a subtropického zemědělství v prioritních zemích české ZRS

O České rozvojové agentuře:

 • Česká rozvojová agentura (ČRA) je organizační složka státu, podřízená Ministerstvu zahraničních věcí ČR, zřízená zákonem č. 151/2010 Sb. pro implementaci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS);
 • ČRA operuje s ročním rozpočtem cca 500 mil. Kč z prostředků státního rozpočtu a realizuje projekty ZRS v partnerských zemích;
 • ČRA nabízí dynamické a kulturně otevřené prostředí pro lidi, kterým záleží na osudu méně vyspělých zemí světa a kteří chtějí šířit dobré jméno ČR v zahraničí;
 • Více informací o ČRA získáte na stránkách www.czechaid.cz. 

Náplň práce:

 • spolupráce při identifikaci a hodnocení projektových námětů;
 • spolupráce při tvorbě dotačních výzev či zadávacích dokumentací;
 • účast v hodnotících komisích za účelem posouzení projektových návrhů;
 • monitoring plnění výstupů, aktivit a indikátorů vybraných projektů;
 • posuzování odborné stránky průběžných a ročních zpráv vybraných projektů;
 • odborná revize podkladů, ad hoc konzultace. 

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru Tropické a subtropické zemědělství nebo jiném souvisejícím oboru;
 • nejméně 3 roky praktické zkušenosti se zemědělskými projekty ze subtropických a tropických oblastí;
 • zkušenost s identifikací, formulací, monitoringem nebo realizací rozvojových projektů výhodou;
 • znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 3. úrovni dle klasifikace MZV ČR (viz Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy);
 • časovou flexibilitu pro krátkodobé výjezdy do prioritních zemí české ZRS. 

Vaše přihláška se bude skládat z:

 • Strukturovaného profesního životopisu v českém nebo anglickém jazyce, v němž bude uvedena profesní specializace, doložena předešlá zkušenost s formulováním, posuzováním či realizováním rozvojových projektů a časové možnosti pro práci v ČR i zahraničí. 

Přihlášky zasílejte do pátku 24.04.2020 na emailové adresy jurnost@czechaid.cz a necasova@czechaid.cz.

Nabízená forma spolupráce: Smlouva o dílo s hodinovou sazbou/smlouva o spolupráci.

Předpokládaný termín zahájení spolupráce dle dohody. ČRA si vyhrazuje právo poptávku kdykoli zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu