Odborná praxe studentů TZ II

Kdy?

Praxi musíte splnit v průběhu 2. ročníku. Praxi by měli studenti vykonávat zejména mimo období výuky (absence na výuce nejsou garanti předmětů povinni uznávat).

Zápočet musíte obdržet do konce 4. semestru (zpravidla do konce srpna).

Kde?

Dle vlastního výběru nebo na pracovištích  ČZU v Praze. Místo konání praxe by mělo být odlišné od místa již vykonané Odborné praxe I (např. není možné obě praxe vykonat ve stájích koní ČZU, ale je možné jednu praxi absolvovat zde a druhou na jiném pracovišti ČZU nebo v jiných stájích koní mimo ČZU).

Praxe se vykonává např. v laboratoři, výzkumném ústavu, zemědělském či jiném podniku, neziskové organizaci atd. se zamřením na chov zvířat nebo pěstování rostlin. Student se v rámci praxe zapojí do běžného chodu tohoto pracoviště a rovněž zde vykonává odbornou práci. Za absolvování praxe nelze považovat pouze sběr dat pro bakalářskou práci (musí být splněna podmínka zapojení se do běžného chodu pracoviště).

Výběr praxe student diskutuje s vedoucím BP, který vybrané pracoviště a náplň práce musí schválit předem.

Na jak dlouho?

Celkem 125 hodin (tedy 3 týdny = cca 15 odpracovaných dní)

Praxi lze vykonat v kuse nebo rozdělit do delšího období.

Jak získat zápočet?

  • včas vyřídit administrativu spojenou se zajištěním praxe (výběr pracoviště, schválení školitelem, příp. podpis smlouvy atd.)
  • absolvovat praxi v daném rozsahu a nechat si podepsat od pracoviště praxe potvrzení o vykonané praxi
  • vypracovat zprávu z praxe, kterou odsouhlasí a podepíše školitel bakalářské práce, a odevzdat ji společně s potvrzením o vykonané praxi garantovi předmětu (Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.) do schránky se jménem garanta praxe – schránka se nachází vedle stud. oddělení
  • zápočet do UIS zapíše garant předmětu jménem školitele

 

Další informace a povinnosti

Student bere na vědomí, že univerzita nezodpovídá za případné škody, které vznikly studentovi při plnění praxe (vyjma případů, kdy praxe byla absolvována na pracovišti ČZU nebo měla s pracovištěm uzavřenou smlouvu o zajištění odborné praxe – ke stažení v sekci Odborná praxe II), ani za škody způsobené studentem organizaci, kde praxi vykonává (za tuto škodu odpovídá student, proto doporučujeme studentům před nástupem na praxi uzavřít si pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).

Za účelem vykonání praxe může student uzavřít s organizací pracovní smlouvu (praxe nemusí být vykonávána bezúplatně, pak se příp. škodní události řeší dle Zákoníku práce).

Požaduje-li pracoviště uzavření smlouvy o zajištění odborné praxe, student využije přiloženou rámcovou Smlouvu o zajištění odborné praxe, doplní ve spolupráci s pracovištěm šedá pole ve formuláři (ve Wordu), zajistí podpis této smlouvy pracovištěm ve dvou výtiscích, které doručí na Studijní oddělení FTZ nejpozději měsíc před termínem konání praxe. Jeden výtisk podepsaný děkanem FTZ si student opět vyzvedne (cca 1-2 týdny) na Studijním odd. FTZ a předá ho na pracoviště praxe nejpozději v den nástupu na praxi. Veškeré administrativní úkony spojené s uzavřením smlouvy si zajistí student sám. FTZ má uzavřenou smlouvu o praxích se Zoo Olomouc, která přijímá studenty i v rámci Odborné praxe II (Safari Park Dvůr Králové je rezervován výhradně pro Odbornou praxi I).  K praxím lze také využít pracovitě ČZU vč. školních podniků, kde není potřeba uzavírat žádné smlouvy, pojištění atd.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.