Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Název projektu: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Identifikační kód projektu: TL01000298
Doba řešení: 2018–2020
Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Další uchazeči projektu:

Asociace soukromého zemědělství České republiky,
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.,
Mendelova univerzita v Brně,
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.,
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Aplikační garanti Středočeský kraj a Jihomoravský kraj, Asociace soukromého zemědělství České republiky

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socio-ekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby dřevin na orné půdě v oblastech postihovaných půdní erozí a suchem a dále chov zvířat v kombinací se stromovou složkou. Na základě podrobné literární rešerše, terénních socio-etnologických šetření a produkčně-ekonomických dat shromážděných od zemědělců budou komplexně hodnoceny přínosy ALS na zemědělské půdě. Analyzovány budou dále legislativní bariéry, příležitosti a podpory pěstování stromů na zemědělské půdě. Konečným výstupem projektu budou jak výsledky v podobě vědeckých publikací, tak zejména podklady (metodiky) pro uplatnění a zavádění agrolesnických systému v ČR.

Více informací o projektu je k dispozici ZDE.

Výstupy projektu:

Projekt měl celkem pět hlavních výstupů:

  • Souhrnná výzkumná zpráva projektu Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny (Výstup TL01000298-V003). Cílem výzkumné zprávy bylo definovat, klasifikovat, charakterizovat a odhadnout rozsah jednotlivých agrolesnických systémů (ALS) v ČR a dále představit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnictví na území ČR s primárním zaměřením na historický, environmentální, etnologický, sociologický a ekonomický kontext. Dále byl zhodnoceno uplatnění ALS na základě typologie krajiny, analyzovány legislativní bariéry a příležitosti možné podpory pěstování dřevin na zemědělské půdě. Výzkumnou zprávu si můžete stáhnout zde.
  • Certifikovaná metodika – Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě (Výstup TL01000298-V004). Cílem bylo definovat agrolesnictví, charakterizovat jednotlivé typy a odhadnout jejich rozsah v ČR, a dále poskytnout podkladové materiály, na jejichž základě je možné založit agrolesnické systémy na zemědělské půdě. Certifikovanou metodiku si můžete stáhnout zde.        
  • Když se řekne agrolesnictví, didaktická pomůcka (Výstup TL01000298-V006). Populárně naučná publikace, která si klade za cíl stručně a přehledně představit agrolesnictví. Obsahuje kapitoly jako Kd– představení co je agrolesnictví, jak se praktikuje ve světě a v ČR, jeho historie v českém kontextu, charakteristika a rozdělí agrolesnictví, jak se agrolesnictví vyvíjelo v ČR, příklady agrolesnictví, názory a pohledy zemědělců, jak postupovat při zakládání agrolesnického systému, a další. Didaktickou pomůcku si můžete stáhnout zde.
  • Dva články v odborných periodikách (Výstup TL01000298-V002 a Výstup TL01000298-V005).

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.