Mezinárodní kreditová mobilita: spolupráce mezi Českou republikou a Ukrajinou

Cílem projektu je podpora mobilit studentů a pedagogů mezi partnery projektu, kterými jsou Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), Sumy National Agrarian University (SNAU) a Bila Tserkva National Agrarian University (BTNAU).

Celkem je naplánováno 14 mobilit v těchto kategorií:

  • 3 studenti bakaláři/magistři ze SNAU na ČZU na 5 měsíců
  • 3 studenti bakaláři/magistři ze BTNAU na ČZU na 5 měsíců

 

  • 1 PhD student z ČZU na SNAU na 3 měsíce
  • 1 PhD student z ČZU na BTNAU na 3 měsíce

 

  • 2 pedagogové ze SNAU na ČZU na 10 dní
  • 2 pedagogové ze BTNAU na ČZU na 10 dní

 

  • 1 pedagog z ČZU na SNAU na 10 dní
  • 1 pedagog z ČZU na BTNAU na 10 dní

 

Navržené mobility se zaměřují především na výměnu pedagogů (10 denní pobyty) a PhD studentů (3 měsíční) ze strany ČZU rozdělené rovnoměrně na obě ukrajinské univerzity. Cílem je zvýšení pedagogických a výzkumných kompetencí místních pedagogů. Mobility z BTNAU a SUMY jsou plánované jako stáže na bakalářské či magisterské úrovni (celkem se jedná o výměnu 6-ti studentů na 1 semestr = 5 měsíců), přičemž studenti mají možnost studovat na Fakultě tropického zemědělství (ČZU) v anglickém jazyce a získají tak cca 30 ETCS kreditů za semestr za úspěšně splněné vybrané předměty. Návštěvy pedagogů z Ukrajiny na ČZU jsou plánované rovněž jako 10 denní pobyty, kdy se pedagogové zapojí do výuky, ale zároveň se setkají s odborníky ČZU a budou konzultovat možnosti společného výzkumu, podání společných mezinárodních projektů či výzkumných grantů.

Mobility budou realizovány přes odpovědné osoby pro mezinárodní vztahy na zapojených fakultách či přímo přes zahraniční oddělení univerzity. Vedení fakulty spolu s osobou odpovědnou za mezinárodní vztahy (proděkan či vedoucí zahraničního oddělení) jsou odpovědné za výběr kandidátů pro mezinárodní mobilitu. Výběr kandidátů začne v zimním termínu 2017. Předložené dokumenty kandidátů budou zaslány na partnerskou univerzitu ČZU a budou organizovány Skype pohovory s vybranými kandidáty. Konečný seznam kandidátů bude odsouhlasen mezi partnerskými univerzitami, tedy danou ukrajinskou univerzitou a ČZU. Studijní plán či výzkumný záměr studentů bude rovněž projednán a schválen během letního semestru 2018. Získané ECTS kredity na partnerské univerzitě budou studentům převedeny do jejich studijních výsledků na domácí univerzitě.

Účastníci mobilit v rámci projektu získají zkušenosti nejen v daném oboru z pohledu vzdělávání a vědy, ale zároveň i zkušenosti s prací v mezinárodním týmu, multikulturním prostředí, týmové spolupráce a komunikace, zvýší si své plánovací a organizační kompetence. Během realizace zahraničních pobytu se zvýší i jejich jazykové znalosti, neboť veškerá komunikace bude probíhat v anglickém jazyce. Pro studenty tyto získané zkušenosti a dovednosti hrají klíčovou roli při získání budoucího zaměstnání, neboť v dnešní době je mezinárodní zkušenost ze strany zaměstnavatelů velmi oceňována a preferována. Pedagogové, kteří se zúčastní zahraniční stáže, mohou zajistit vyšší kvalitu výuky pro další studenty, obohatí své znalosti v daném oboru, získají praktické zkušenosti, které mohou předat svým studentům, čímž zajistí tzv. multiple efect. Tím se zvýší  i „image“ vysoké školy na regionální i národní úrovni. Mobilita také posílí spolupráci s partnerskými organizacemi a přinese další nápady pro budoucí projekty.

Více informací a zkušenosti účastníků naleznete ZDE.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.