Zlepšení kvality pitné a závlahové vody v oblasti Aralského moře použitím zařízení sorbentů české výroby

Cílová země: Uzbekistán
Koordinátor projektu: Vladimír Krepl
Projektový tým: Radomír Mališ, Miloš Horák a krátkodobí experti
Partneři projektu: Fakulty of Biology and Crop and Soil Sciences, Tashkent University, Academy of Sciences of the Uzbek Republic
Donor: MZe ČR
Doba realizace: 2004 - 2006, projekt prodloužen do roku 2008

 

Cíle projektu:

Důraz byl kladen na rozvoj infrastruktury malých vodních zpracovatelských zařízení v Uzbekistánu s cílem zlepšit hospodaření s vodou a ochranu životního prostředí. V průběhu projektu proběhla demonstrace zařízení a následná jednání s potenciálními místními odběrateli a partnery pro společnou výrobní společnost v Uzbekistánu. Zařízení na úpravu vody bylo instalováno ve vybrané lokalitě Aralského moře, což by mělo zajistit zlepšení zásobování tohoto ekologicky ohroženého regionu zdravotně nezávadnou vodou.
 
Výstupy projektu:

  • Příprava a zpracování komplexního technologického řešení vodního hospodářství pro dětskou nemocnici v Nukusu.
  • Vypracování projektu sanitární a vodovodní sítě, včetně inženýrské legalizace pro dětskou nemocnici v Nukusu (sanatorium pro pacienty s tuberkulózou).
  • Přeprava technologie pro čištění pitné vody z ČR do sanatoria v Nukusu.
  • Jednání s vedoucími vedení, akademickou obcí a obchodníky v regionu Khorezm a Karakalpakstan.

Kontakt: Vladimír Krepl, krepl@ftz.czu.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu