Zvyšování kvality výuky na univerzitě Bamyan

Hlavní řešitel: Michel Kolaříková
Projektový tým: Petr Hutla, Tomáš Ratinger, Iva Kučerová, Martin Kolařík, Vladimír Krepl
Partner projektu: Univerzita Bamyan
Donor: Česká rozvojová agentura
Doba realizace: 2017 - 2018
Celkový rozpočet 3 160 000,- Kč

 

Projekt reaguje na potřeby a priority v afghánském školství. Je zaměřen na zvýšení úrovně a odbornosti vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím přenosu know-how mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Univerzity Bamyan, zastoupenou Zemědělskou fakultou. Záměru bude dosaženo přímým působením českých pedagogů a managementu na FA UB. Cílem projektu je posílit kvalitu hlavních oblastí činnosti vzdělávacího systému – výzkumnou, pedagogickou a mezinárodní. Toho bude dosaženo realizací aktivit v oblasti výchovně vzdělávacího procesu, které jsou zaměřeny na zlepšení kvalifikace pedagogů, zkvalitnění výuky využíváním moderních metod, výukou uceleného blokového kurzu, zajištěním potřebného materiálního vybavení fakulty. V oblasti vědy a výzkumu – analýzou současného stavu a posílením kapacit VaV. V mezinárodní oblasti jsou aktivity projektu zaměřeny na uspořádání workshopu o možnostech studia v zahraničí, analýzu současného stavu a priorit mezinárodních vztahů; bude organizován mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů. V rámci projektu budou vybudovány laboratoř pedagogiky (LP) a vědeckovýzkumná laboratoř (VVL) publikační dovednosti.

Další články v rubrice

English ☰ Menu