Doplňkové kolo pro zápis do studijního programu erasmus+ na letní semestr ak. r. 2020/2021

Zapsat se můžete zasláním následujících dokumentů nejpozději do 15. října 2020, do 11:59 h na e-mail hummelova@ftz.czu.cz.

  • Shrnutí (jméno, příjmení, kontaktní e-mail, stát a název univerzity, o kterou máte zájem)
  • Výpis dosavadních studijních výsledků (z UISu, příp. Diploma Supplement) + spočítaný průměr známek
  • Motivační dopis v AJ + v jazyce, ve kterém budete studovat
  • Potvrzení o zkoušce z jazyka, ve kterém budete studovat (preferujeme mezinárodně uznávaný certifikát nebo státní zkoušku; pokud nemáte, Katedra jazyků vydá potvrzení o studiu jazyka na ČZU, pro studium v AJ nutná úroveň B2!!informujte se předem o možnostech složení zkoušky na KJ)
  • Souhlas Vašeho vedoucího bakalářské/diplomové/disertační práce s výjezdem, formulář je k dispozici na stránkách FTZ v sekci Mezinárodní vztahy – Erasmus+ (lze nahradit e-mailem od školitele)
  • Studenti z jiných fakult ČZU (ne FTZ) přinesou Souhlas s výjezdem od děkana pro zahraniční styky příslušné fakulty (tento Souhlas obdrží po absolvování výběrového řízení na SVÉ domácí fakultě)

Součástí výběrového řízení je pohovor v jazyce, ve kterém budete studovat + u většiny i v jazyce hostitelského státu, které proběhnou 16. října od 9:00 (on-line).

Upozornění – zápis možný pouze na 1 zahraniční univerzitu!!! (+možnost 1 „náhradní“, pokud by kapacita byla plná)

Ráda bych připomněla, že i doktorandi se mohou hlásit na Erasmus+ studijní pobyt!! (a použít jej jako stáž)

Pokud již student jednou absolvoval studium v zahraničí v rámci programu Erasmus, nevadí – může se přihlásit znovu!!

Další informace na e-mailu: hummelova@ftz.czu.cz a také na webu FTZ.

Informace o jazykových požadavcích (vč. požadavků na certifikáty) jednotlivých univerzit a nabídky předmětů naleznete na stránkách dané univerzity.

Více informací k dispozici ZDE.

Další články v rubrice

English ☰ Menu