Nejčastější dotazy

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

situace, která momentálně ovlivňuje život většiny z nás, způsob a možnosti studia nevyjímaje, vyvolává řadu otázek, se kterými se na nás obracíte.  Dostupné informace vyplývající z nejčastěji kladených dotazů, na které je již nyní možné odpovědět, vám zasíláme ve snaze poskytnout vám veškerý dostupný informační servis. Je všeobecně zřejmé, že zůstává ještě mnoho otázek nezodpovězených a oblastí nevyřešených, avšak současná, dynamicky vyvíjející se, situace nám neumožňuje tyto záležitosti definitivně řešit, byť bychom za to sami byli rádi.  Ujišťujeme vás, že jakmile budeme moci poskytnout odpovědi i na další témata, neprodleně vás o nich budeme informovat.

Věříme, že tuto nelehkou situaci všichni zvládneme i díky vzájemné podpoře a trpělivosti.

Se srdečnými pozdravy a přáním klidných dní,

doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Prorektor pro pedagogickou činnost 

Nejčastější dotazy ohledně studia

Je výuka definitivně ukončena?
Výuka jako celek ukončena není, zrušena je pouze přímá výuka, kde by mohlo docházet k osobním kontaktům studentů a pedagogů. Tato výuka byla nahrazena alternativními metodami, které se využívají při distančním vzdělávání, jako je e-learning, online přednášky, video přenosy, apod. Studenti jsou povinni řídit se pokyny pedagogů, kteří dále výuku vedou. Semestr tak pokračuje podle stanoveného harmonogramu.

Jak dlouho bude výuka zrušena?
Jak dlouho potrvá tento výjimečný stav, není jasné. Vyhlášená omezení platí do odvolání a mohou se i dále měnit podle toho, jak se bude vyvíjet situace. Všechny změny budou včas studentům oznámeny. Je proto třeba, aby studenti sledovali relevantní informační zdroje. V tuto chvíli s ohledem na vývoj šíření nemoci můžeme potvrdit, že bezkontaktní výuka bude probíhat celý letní semestr.

Je otevřena knihovna?
Budova knihovny stejně jako budovy fakult jsou uzavřeny. Tím jsou pozastaveny i výpůjční služby a vyzvedávání rezervací. Všechny výpůjčky a rezervace studentů budou prodlouženy po dobu trvání zrušení výuky. V této době také nebudou naskakovat již aktivní pokuty.

Mohu přijít na konzultaci s vyučujícím?
Individuální konzultace plošně zrušeny nejsou, nicméně by měly probíhat nekontaktní formou, např. prostřednictvím elektronických forem komunikace.

Proběhne zkouškové období – budou se konat zkoušky?
Chceme, aby byl semestr řádně ukončen a aby poté proběhlo zkouškové období v souladu s harmonogramem akademického roku. Vyučující se proto v současnosti připravují na to, aby všemi dostupnými adekvátními metodami kontrolu znalostí provedli. Je totiž velmi pravděpodobné, že ve zkouškovém období nebudou možné hromadné kontaktní formy zkoušení (písemné testy v učebnách apod.).

Jak to bude se státními závěrečnými zkouškami?
Pro konání státních závěrečných zkoušek (SZZ) zatím platí termíny stanovené v harmonogramu akademického roku. Nicméně některé dílčí změny podmínek již nastaly – z rozhodnutí rektora např. mohou studenti přinést vytištěnou a svázanou závěrečnou práci až k vlastní obhajobě, některé fakulty prodloužily dobu pro nahrání elektronické podoby závěrečné práce do informačního systému.V současnosti se hledá nejvhodnější řešení organizace a průběhu SZZ, včetně eventuality posunu termínů jejich konání. O všech případných změnách budou studenti předem informováni.

Bude se prodlužovat lhůta pro podání přihlášky do studia?
Vzhledem k tomu, že se přihlášky do studia na ČZU podávají pouze elektronicky, není v souvislosti s nouzovým režimem a plošnou karanténou důvod termíny prodlužovat. Jednotlivé fakulty si však podmínky určují sami a mohou termíny podávání prodloužit podle jejich potřeb. Informace budou vždy včas zveřejněny.

Budou se konat přijímací zkoušky?
Termíny přijímacích zkoušek se zatím nemění. Pokud nastane jakákoliv změna situace, uchazeči budou včas informováni

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.