Podpora mobility na krátkodobá studia 2019

Oddělení mezinárodních vztahů a Oddělení pro vědu výzkum a doktorské studium FTZ oznamují možnost požádat o příspěvek na cestovní náklady (tzv. „Grant na podporu mobility studentů“) studentům bakalářského, magisterského či doktorského studia. Finanční podpora se týká částečného krytí cestovních nákladů spojených s vypracováním Bc./MSc./Ph.D. práce ve spolupráci se zahraniční univerzitou, v případě Ph.D. studentů je možné žádat i o podporu stáže na české i zahraniční excelentní instituci mimo univerzitní prostředí. Upřednostňovány budou výjezdy na kvalifikační práci (u Ph.D. studentů na stáže) před výjezdy na letní školy (LŠ), ovšem i výjezdy na LŠ mohou být podpořeny.
Podpořeny mohou být pouze mobility delší než 30 dnů.

Žádost o příspěvek musí obsahovat následující údaje:

  • Jméno a kontaktní údaje žadatele
  • Název bakalářské/diplomové/disertační práce
  • Jméno školitele (+ vyjádření a podpis)
  • Název univerzity / instituce:
    • Pro bakalářské a magisterské studenty název zahraniční univerzity, na které proběhne část vědecké práce, popříp. která se podílí na organizaci LŠ
    • Pro doktorské studenty název české nebo zahraniční univerzity / instituce
  • Časové rozvržení projektu, stručně popsaná problematika, hlavní hypotéza a cíl projektu, metodika, využití výsledků

Prosím, využijte Formulář na webu FTZ (sekce Mezinárodní vztahy). V případě, že již máte zakoupenou letenku, prosím, přiložte ji k Formuláři.

Žádosti dodávejte, prosím, ve dvou vyhotoveních:
1) elektronickou verzi (dokument ve formátu *doc/*docx) pošlete na e-mailovou adresu hummelova@ftz.czu.cz
2) výtisk s vyjádřením a podpisem školitele osobně přineste do kanceláře Zahraničního oddělení: místnost T136 (přízemí pavilonu T), formulář můžete zanechat ve schránce u dveří
do 4. dubna 2019, do 11:59. Žádosti dodané později nebudou akceptovány.

Veškeré soubory a formuláře naleznete ZDE.

Na tento jednorázový příspěvek ve formě stipendia nevzniká právní nárok.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.