Semester zaměřený na Agroecology vyučovaný v AJ na Agrocampus Ouest, France