Stipendia na základě mezinárodních smluv do Polska

Dovolujeme si Vás informovat o prodloužení termínu odevzdání žádostí o stipendium na základě mezinárodních smluv do Polska v kategorii studijní a výzkumné pobyty pro studenty a akademické pracovníky.

Protože v původním vyhlášeném termínu nebyl doručen dostatek žádostí, vyhlašuje se druhé kolo a uzávěrka se prodlužuje do 31. 3. 2021, resp. do naplnění celkové kvóty (počtu stipendijních měsíců), která je na akademický rok 2021/2022 k dispozici, pokud by k němu došlo před tímto datem. Rozhoduje pořadí, v jakém budou dodatečné žádosti doručeny

Dovolujeme si Vám zaslat informace ke stipendijním nabídkám na studijní a výzkumné pobyty a na letní kurzy pro studenty a učitele VŠ do Polska.

Studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o stipendium do Polska na studijní a výzkumný pobyt v délce 2-10 měsíců. 40 ze 120 stipendijních měsíců je vyhrazeno pro studenty oboru polská filologie. Výše stipendia činí 9 000 Kč měsíčně pro studenty BSP a MSP a 9 500 Kč měsíčně pro doktorandy.

Akademičtí pracovníci mohou žádat o stipendium do Polska na studijní a výzkumný pobyt v délce 1-5 měsíců se stipendijní podporou ve výši 9 500 Kč měsíčně.

Zájemci o tato stipendia odevzdávají vyplněný a potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia spolu s formulářem přihlášky polské agentury NAWA včetně požadovaných příloh v AJ nebo PJ.

Povinné přílohy pro studenty jsou životopis včetně zdůvodnění výběru přijímající instituce v Polsku, doklad o vykonaných zkouškách, resp. dodatek k diplomu, doporučující dopis, akceptační dopis přijímající instituce.

Seznam povinných příloh pro akademické pracovníky zahrnuje plán studijního/výzkumného pobytu včetně zdůvodnění výběru přijímající instituce v Polsku, životopis včetně seznamu publikací, akceptační dopis přijímací instituce, kopie nejvyššího získaného diplomu.

 

Termín podání žádosti je 16. února 2021 do 12 hodin.

Žádost se může doručit dvěma způsoby:

-          poštou, v tomto případě se odevzdá formulář NAWA včetně příloh v AJ nebo PJ ve dvojím vyhotovením (originál + kopie) do kanceláře AIA, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

-          e-mailem ve formátu PDF (v jednom vyhotovením) na adresu e-podatelna@dzs.cz.

 

Studenti a případně akademičtí pracovníci mohou žádat o stipendium na letní kurz do Polska. Přednost bude dána uchazečům, kteří byli řádně nominováni v roce 2020 a nemohli pobyt absolvovat kvůli opatřením přijatým v souvislosti s pandemií COVID-19. Podmínkou je podání nové žádosti na rok 2021.

Zájemci o stipendium odevzdávají vyplněný a potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia a motivační dopis v ČJ.

Termín podání žádosti je 16. února 2021 do 12 hodin.

Žádost se může doručit dvěma způsoby:

-          poštou do kanceláře AIA, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 anebo

-          e-mailem na adresu e-podatelna@dzs.cz.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.