Stipendia vlády ČR pro studenty z rozvojových zemí

Vláda České republiky nabízí v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce cizincům z rozvojových zemí stipendia k podpoře studia na veřejných vysokých školách v České republice. 

Stipendia jsou poskytována na studium na českých veřejných vysokých školách občanům z rozvojových zemí prostřednictvím společného projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zahraničních věcí.

Jsou poskytována stipendia na studium:

  • navazujících magisterských studijních programů v českém jazyce
  • vybraných navazujících magisterských studijních programů a doktorských studijních programů v anglickém jazyce

Podmínky pro poskytnutí stipendia:

  • Přijetí ke studiu v magisterském/doktorském studijním programu
  • Dobrá znalost angličtiny pro studium v anglickém jazyce (ověřuje se online vstupním testem v průběhu podávání přihlášky)
  • Stipendia jsou určena výhradně na podporu studia zletilých cizinců z rozvojových (a potřebných) třetích zemí. O stipendium tedy nemůže požádat státní občan České republiky, občan Evropské unie a jiný cizinec s povoleným trvalým pobytem na území České republiky. Stipendium dále není možné přiznat osobám mladším 18 let. (Věku 18 let musí uchazeč dosáhnout k 1. září roku zahájení studia v České republice.)

Každý uchazeč je povinen vyplnit elektronický formulář přihlášky na adrese: http://registr.dzs.cz/registr.nsf nejpozději do 30. září předcházejícího roku (tj. kalendářní rok před rokem, ve kterém začíná akademický rok, pro který jsou stipendia nabízena).

Přehled veřejných vysokých škol v ČR:

v českém jazyce: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3

v anglickém jazyce: http://www.msmt.cz/areas-of-work/tertiary-education/public-higher-education-institutions-websites?lang=2
Seznam akreditovaných studijních programů: https://aspvs.isacc.msmt.cz/

Veškeré informace naleznete na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-vlady-ceske-republiky-rozvojove-zeme-1?lang=1&ref=m&source=email a v dokumentu programu zde: http://www.msmt.cz/file/48031/.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.