Úvod a představení

Tropentag je každoroční mezinárodní konference o výzkumu v oblasti tropického a subtropického zemědělství a rozvoje venkova.

Tropentag společně pořádají univerzity:

Berlín, Bonn, Göttingen, Hohenheim, Kassel, ZALF e.V. (všechny Německo), Česká zemědělská univerzita v Praze (Česká republika), BOKU Vídeň (Aus-tria) a Rada pro výzkum tropů a subtropů (ATSAF e.V.) ve spolupráci s Poradenskou službou GIZ pro zemědělský výzkum pro rozvoj (BEAF).

Tropentag je interdisciplinární rozvojově zaměřená konference, kde se prezentují příspěvky založené na vědeckých faktech a datech. Zabývá se otázkami zemědělství, agrokultury, lesnictví, agrolesnictví, rybářství a zastřešujícími tématy řízení přírodních zdrojů, environmentální a ekonomické udržitelnosti, potravinové bezpečnosti a výživy v rámci rozvoje venkova a snižování chudoby na celém světě. Na konferenci se setkávají studenti, mladší a starší vědci, odborníci z praxe v oblasti rozvoje a experti z mezinárodních výzkumných a financujících organizací.

Tropentag 2022 pořádá Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. K účasti a aktivnímu přispění jsou srdečně zváni všichni studenti magisterského a doktorského studia, vědečtí pracovníci, poradci, zemědělci, osoby s rozhodovacími pravomocemi a politici, kteří se zabývají zemědělským výzkumem a rozvojem venkova v rozvojových/tropických zemích a/nebo zemích v transformaci. Vyzýváme zejména mladé vědce (studenty magisterského a doktorského studia a postdoktorandy), aby prezentovali svou práci.

Téma konference Tropentag 2022: "Může agroekologické zemědělství nasytit svět? Pohled zemědělců a akademické obce"

Pokud budou současné globální trendy pokračovat, bude trvalý růst populace a požadavky na bohatší a kvalitnější stravu vyžadovat zhruba dvojnásobek současné produkce plodin. Současné produkční postupy však ohrožují naši planetu například ztrátou životního prostředí, vymíráním volně žijících živočichů a změnou koloběhu vody. Zemědělství patří k nejvýznamnějším přispěvatelům ke globálnímu oteplování, je nejžíznivějším uživatelem vodních zdrojů a největším znečišťovatelem podzemních vod.

Debaty o problémech globální produkce potravin se polarizovaly, a to jak mezi vědci, tak mezi zemědělci, čímž se prohloubila propast mezi zastánci průmyslového zemědělství a globálního obchodu a zastánci místních potravinových systémů a ekologického zemědělství.

Konference Tropentag 2022 přinese přehled nejnovějších výsledků výzkumu, který se těmito výzvami zabývá z různých úhlů pohledu a s různými přístupy. Diskuse v rámci plenárních a tematických sekcí, komentované prohlídky posterů a workshopy poskytnou účastníkům nové myšlenky, které posílí naše chápání potenciální schopnosti agroekologie udržet a obnovit zdraví půdy, zachovat biologickou rozmanitost a přizpůsobit se změnám klimatu a pomoci nám čelit budoucím krizím spolu s řešením výzvy poskytnout globální populaci dostatek kvalitních potravin.

CGIAR výzkumné centrum

V roce 2022 jsme se zaměřili na Africa Rice jako na naše hlavní centrum CGIAR (africarice.org). AfricaRice je přední celoafrická výzkumná organizace zabývající se rýží, která se snaží zlepšit životní podmínky v Africe prostřednictvím silných vědeckých poznatků a efektivních partnerství. Jejím posláním je přispívat ke snižování chudoby a zajišťování potravin v Africe prostřednictvím výzkumných, vývojových a partnerských aktivit zaměřených na zvyšování produktivity a ziskovosti odvětví rýže způsobem, který zajistí udržitelnost zemědělského prostředí, a jako taková dobře zapadá do zastřešujícího tématu veletrhu Tropentag 2022.

Struktura konference

Motto konference bude tématem úvodních zvaných přednášek a panelové diskuze dále bude rozvíjeno v paralelních tematických sekcích, které se budou zabývat různorodými oblastmi výzkumu souvisejícími s výzvami spojenými s produktivitou agroekologického zemědělství na biologické, technické, sociální, ekonomické a politické úrovni a způsoby jejich překonání.

Společenský večer Apéro 14. září a večeře 15. září poskytnou účastníkům konference příležitost k navazování kontaktů, diskusi a výměně zkušeností. Po skončení konference jsou v nabídce exkurze do centra Prahy a na další zajímavá místa.

Některé části konference (hlavní přednáška a vybraná paralelní tematická zasedání) budou k dispozici pro účastníky online.

Fotosoutěž

Neziskové sdružení "Let's Plant" pořádá ve spolupráci s Tropentag 2022 fotosoutěž na téma "Vizualizace obnovy znehodnocené půdy prostřednictvím holistického přístupu k hospodaření v krajině v tropech a subtropech"! To zahrnuje výsadbu stromů, obnovu lesů a krajiny a samozřejmě (chudé) lidi, kteří v takové krajině působí a využívají ji. Každý příspěvek (samostatná fotografie nebo fotopříběh do deseti snímků) by měl být doplněn krátkým textem popisujícím projekt nebo myšlenku, která za ním stojí. Více informací: tropentag.de

Termíny

Odeslání abstraktů                                    15. května 2022

Žádost o pořádání workshopů                  1. května 2022

Oznámení o (ne)řijetí abstraktů                20. června 2022

Oznámení o (ne)řijetí workshopů              20. června 2022

Potvrzení účasti                                        15. července 2022

Poplatky

Do 15. srpna                     Později

Plnoprávní účastníci                                    125 €                                  175 €

Doktorandi                                                    75 €                                    100 €

Doktorandi ATSAF                                        50 €                                    75 €

Studenti                                                         15 €                                    25 €

Navíc: Slavnostní večeře: 25 €

Pokud si přejete tištěnou verzi knihy abstraktů, konferenční poplatek se zvyšuje o 5 €.

Konferenční poplatky platí pro přítomné i online účastníky.

Konferenční poplatek prosím převeďte na účet:

Jméno: DITSL Witzenhausen

Banka: Sparkasse Werra-Meissner

Swift: HELADEF1ESW

IBAN: DE68 5225 0030 0000 0651 85

Na převodu prostředků uveďte své Tropentag ID (obdržíte při registraci) a své jméno.

Kontakty:

Vedoucí organizačního týmu Tropentag 2022:

prof. Bohdan Lojka (lojka@ftz.czu.cz)

Sekretariát Tropentag: Mgr: Dr. ir. Eric Tielkes

Steinstrasse 19, 37213 Witzenhausen, Německo

Telefon: +49 (0)15 78 78 58 111

E-mail: info@tropentag.de

Kancelář místního organizačního výboru Tropentag 2022:

Olga Leuner (tropentag@ftz.czu.cz)

Kancelář: +420 224382501

Další informace naleznete na stránkách: www.tropentag.de

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.