Výroční zpráva 2020 + slovo děkana FTZ

Vážení kolegové, drazí studenti a přátelé Fakulty tropického zemědělství,

I letos bych s Vámi rád sdílel nejdůležitější okamžiky roku 2020 ve vztahu k naší fakultě. Nutno podotknout, že očekávání událostí v roce 2020 byla poněkud odlišná oproti realitě, kterou způsobila celosvětová pandemie koronaviru. Asi nikdo nepředpokládal, do jakých rozměrů se pandemie rozvine, když se před rokem objevily první jednotky případů nákazy v České republice. Pandemie koronaviru zcela jistě ovlivnila každého z nás a bohužel nikoliv pozitivním směrem. Stejně tak i naše fakulta musela v průběhu roku čelit výzvám, které pandemie přinesla a které spočívaly především v přerušení standardního způsobu výuky a nemožnosti se věnovat kolektivní akademické i tvůrčí činnosti. Pro pracoviště výrazně orientované na zahraniční spolupráci jsou podobné události zvláště obtížné. Pedagogové museli přejít velmi rychle k plně distanční tzv. online formě výuky včetně zkoušení, realizace státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací před komisemi. Mnoho našich nových zahraničních studentů nemohlo přicestovat do ČR, ale bylo jim umožněno účastnit se výuky ze svých domovů prostřednictvím online aplikací. Nebylo možné realizovat ani hromadné akce jakými jsou např. mezinárodní konference, semináře a letní školy v prezenční formě. Jistě se mi zde v těchto několika větách nepodaří obsáhnout veškeré těžkosti se kterými se naše fakulta musela v době koronaviru potýkat. Na druhou stranu jsem velmi rád, že nás pandemie neparalyzovala, a i přes všechny problémy se podařilo realizovat klíčové aktivity a udržet optimistickou a dělnou náladu.

Zde je tedy třeba v první řadě zmínit, že se podařilo úspěšně dokončit stavbu Pavilonu tropického zemědělství a počínaje zářím 2020 již všichni pracovníci a studenti FTZ sídlí v nové budově. Museli jsme sice oželet slavnostní otevření budovy, ale to bylo plně vynahrazeno pocitem spokojeností a naplnění, že jsme všichni s novou budovou získali moderní prostory pro realizaci výuky a vědeckého bádání. Pevně věřím, že tato moderní infrastruktura povede k dalšímu rozvoji fakulty v budoucnu. Dále bych rád zmínil jednu skutečnost za všechny, která dokladuje, že i nepříznivý stav způsobený pandemií může být příležitostí. V tomto kontextu bylo roce 2020 zřízeno nové Centrum infekčních nemocí zvířat (CINeZ) ve spolupráci s FAPPZ (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů) a s přispěním vedení ČZU. Nové výzkumné centrum se zaměří na přenos covidu-19 a dalších infekčních nemocí mezi zvířaty a lidmi. Virus způsobující onemocnění covid-19 se podle posledních poznatků přenáší kromě lidí i na zvířata. Nakazit se mohou např. kočky, psi nebo fretky, ale také hospodářská zvířata. CINeZ bude kromě základního výzkumu poskytovat služby chovatelům a umožní jim testování jejich zvířecích svěřenců.

V oblasti pedagogiky bylo zřejmě největší výzvou zvládnout distanční výuku, což se díky podpůrným online nástrojům, kterými ČZU disponuje, podařilo. Nicméně pedagogové museli vyvinout nadměrné úsilí, při přípravě elektronických studijních opor a zvládnutí softwaru pro online výuku. Myslím, že i tato nová skutečnost mnohé z nás posunula ve zvládnutí nových forem výuky. Rád bych rovněž zmínil, že i v roce 2020 zaznamenala fakulta velký zájem ze strany nových uchazečů o studium a to především ze zahraničí. Došlo k navýšení počtu zapsaných studentů a díky již zmíněné distanční výuce bylo novým uchazečům umožněno studium. Po uklidnění situace kolem pandemie koronaviru předpokládám, že se většině z nich podaří dorazit do ČR a účastnit se výuky standardním, tedy prezenčním způsobem. V oblasti vědecko-výzkumné je velice potěšující, že fakulta výrazně zvýšila svůj výkon v počtu publikovaných vědeckých článků v časopisech s tzv. IF indexovaných na WoS. Důležitou zprávou je i to, že v celkovém počtu jsou významně zastoupeny časopisy v kategorii Q1 a Q2. Je dobře, že většina akademických pracovníků a studentů se soustředila na publikování svých výzkumných aktivit v době, kdy bylo obtížnější vyjíždět na mise v rámci zahraničních projektů fakulty. Zde způsobila pandemie koronaviru zásadní překážky. Mohu ale i zde uvést pozitivní příklad, kdy se na fakultě podařilo během roku realizovat projekt CZU mobiLAB (mobilních covid-19 laboratoří) pro Afriku. Laboratoře byly navrženy na FTZ ve spolupráci s dalšími partnery a přepraveny do Etiopie a Zambie, kde naleznou uplatnění při PCR detekci nemoci covid-19. Výhodou mobilních laboratoří je, že jsou navrženy pro využití v odlehlých venkovských oblastech Afriky bez nutnosti budovat složitou infrastrukturu pro jejich zprovoznění. Během několika hodin lze laboratoř zprovoznit, následně složit a přebarvit na jiné místo dle potřeby.

Kromě stěžejních aktivit v oblasti pedagogické a vědeckovýzkumné, je třeba zmínit i neutuchající práci v oblasti propagace FTZ a popularizace vědy. Ve sledovaném roce se podstatně navýšil počet mediálních výstupů fakulty, a to i v rámci aktuálních témat spojených se šířením nemoci covid-19. Fakulta realizovala například online Týden vědy nebo Dny otevřených dveří. Myslím, že tyto akce měly pozitivní ohlasy a svůj podíl na tom má i naše PR oddělení.

Na závěr bych jako každý rok rád využil této příležitosti k poděkování všem zaměstnancům a studentům fakulty, kteří se letos aktivně podíleli na jejím dobrém jménu a výsledcích. Věřím, že Fakulta tropického zemědělství má dobrou perspektivu a vynaložené úsilí nás všech bude i v příštích letech zúročeno. V roce 2021 si fakulta zvolí nového děkana, který jistě naváže na její úspěchy z let předešlých. Jelikož je to můj poslední úvodník do výroční zprávy FTZ, rád bych všem, kteří mě podporovali z celého srdce poděkoval. Vaší podpory jsem si vždy hluboce vážil a budu se velmi těšit na shledání v jiné roli.

V Praze dne 26. 2. 2021
PROF. ING. JAN BANOUT, PH.D.
Děkan fakulty

Výroční zprávu naleznete v přiloženém souboru níže. 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.