FTZ lídrem nového projektu EU - IQAT

ČZU se skrze Fakultu tropického zemědělství stala lídrem nového projektu IQAT zaměřeného na zvýšení kvality vzdělávání na univerzitách v Kazachstánu a Uzbekistánu v rámci programu Erasmus+ financovaného Evropskou unií. Projekt IQAT započal na podzim roku 2015 a potrvá do konce roku 2017. Pod zkratkou IQAt se skrývá název projektu „Enhancing Capacities in Implementation of Institutional Quality Assurance Systems and Typology using Bologna Process Principles“. Projekt IQAT je zaměřen na posilování kapacit zajišťujících kvalitu vzdělávání a týkajících se zavádění Boloňského procesu ve dvou regionech centrální Asie – Kazachstánu a Uzbekistánu.

Specifické cíle projektu IQAT pokrývají následující oblasti:

  • Zmapování současné situace zajišťování kvality vzdělávání na úrovni národní, jakožto individuálních institucí vysokého školství,
  • Identifikace principů a doporučení pro implementaci Boloňského procesu pro vysokoškolské instituce v Kazachstánu a Uzbekistánu,
  • Organizace interaktivních tréninků a školení,
  • Transfer know-how a dobré praxe,
  • Sdílení zkušeností mezi Evropskými vysokoškolskými institucemi a institucemi v Kazachstánu a Uzbekistánu,
  • a zdůraznění nových priorit Boloňského procesu druhé dekády (sociální témata, informační systémy).

 

Mezi očekávané výstupy projektu IQAT patří plně vyškolení pracovníci managamentu jednotlivých partnerských vysokých škol a implementace nově vytvořených či zlepšených systémů zajišťování kvality partnerských institucí.

Koordinátorem projektu IQAT je ČZU zastoupena Ing. Jiřím Hejkrlíkem, Ph.D. z FTZ. Dalším českým partnerem je Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Mezi evropské partnery konsorcia dále patří Univerzita v Alicante, Španělsko, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Slovensko a Lotyšská univerzita v Rize, Lotyšsko.

Z Kazachstánu jsou zastoupeny univerzity Agro-technická univerzita S.Seifullina Kazacha v Astaně, Mezinárodní vzdělávací korporace z Almaty, a Státní technická univerzita v Karagandě. Uzbekistán zastupují následující instituce: Chemicko-technologický institut v Taškentu, Zemědělský institute ze Samarkandu a Státní univerzita v Andijanu.

První projektovou aktivitou byl kick-off meeting konaný ve dnech 15. – 16. února na ČZU, kterého se účastnilo více než 40 zástupců ze všech partnerských univerzit. Kromě detailního probrání organizace projektu měli účastníci možnost si poslechnout zkušenosti s implementací Boloňského procesu a zajišťování kvality na ČZU prostřednictvím přednášky profesora Jaroslava Havlíčka z PEF.

Na začátku července 2016 bude ČZU hostit týdenní intenzivní školení pro téměř 70 účastníků partnerských univerzit. Školení bude primárně zaměřeno na nastavení efektivních systémů zajišťování kvality.

Další články v rubrice

English ☰ Menu