Vyhlášení 1. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

Od 31.8.2018 je možné žádat z fondu pro Bilaterární vztahy podporu na přípravu spolupráce s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Je možné pokrýt žádostí až 100% prostředků způsobilých nákladů.

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 31. srpna 2018 první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a Českou republikou. 
Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.
Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.
Žádosti je nutné předkládat v angličtině a on-line prostřednictvím IS CEDR.
Celkový objem finančních prostředků pro 1. Otevřenou výzvu činí přibližně 6 406 000 Kč (250 000 EUR).

Více informací a soubory ke stažení naleznete  ZDE.