Průvodce nového studenta

Milí studenti, studovat v Praze je skvělá volba. Studovat na České zemědělské univerzitě v Praze je volba ještě lepší. V Evropě najdete jen málo tak krásných kampusů, jako je ten náš. Plný zeleně, se spoustou příležitostí sportovně a kulturně se bavit. Moderně zařízené budovy se špičkově vybavenými laboratořemi a učebnami. To vše umístěno na okraji Prahy, jen 20 minut do centra. Prožil jsem tu jako student řadu krásných let, a díky tomu vím, že na prostředí, kde hodláte strávit kus svého života, hodně záleží. Česka zemědělská univerzita v Praze nabízí celé spektrum zajímavých programů v bakalářských, magisterských i doktorských úrovních, které formují oblast věd o životě. Programy jsou dnes koncipovány tak, aby připravovaly odborníky schopné řešit i ty největší výzvy, které doba přináší. Mezi ně určitě patří například bezpečnost potravin, adaptace společnosti na klimatické změny, čtvrtá průmyslová revoluce v zemědělství a lesnictví, obnovitelné zdroje energie či ochrana biodiverzity.

Studovat vědy o životě je moderní a prozíravé. Jsou to vesměs obory, které jsou rozhodující pro kvalitu života dnes i v budoucnosti. Kvalita života v současnosti není určována jen ekonomickou vyspělostí společnosti, ale stále více péčí o zdraví, úrovní vzdělání, kvalitou potravin, dostatkem čisté vody, ochranou tradic, přírodních nebo kulturních hodnot.

Na ČZU klademe velký důraz na propojení výzkumu s výukou. Díky tomu se daří udržovat kvalitu vzdělávání na vysoké evropské úrovni. S 20 tisíci studenty patříme mezi šest největších univerzit u nás. Spolu s dalšími šesti prestižními evropskými univerzitami tvoříme Euroleague for Life Sciences. Ta umožňuje nadstandardní výměnu studentů a spolupráci ve výzkumu.

Milí studenti, věřím, že si studium na naší univerzitě co nejvíce užijete, a jsem si jist, že vám poskytne silný zaklad pro vaši úspěšnou budoucí kariéru.

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. rektor

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu