Podpora mobilit na krátkodobá studia a stáže

Oddělení mezinárodních vztahů a Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ oznamují možnost požádat o příspěvek na cestovní náklady (tzv. „Grant na podporu mobility studentů“) studentům bakalářského, magisterského či doktorského studia. Finanční podpora se týká částečného krytí cestovních nákladů spojených s vypracováním Bc./MSc./Ph.D. práce ve spolupráci se zahraniční univerzitou, v případě Ph.D. studentů je možné žádat o podporu stáže na české i zahraniční excelentní instituci v univerzitním prostředí i mimo něj. Upřednostňovány budou výjezdy s výzkumným záměrem (v souvislosti se zpracováním kvalifikační práce) před výjezdy na letní školy (LŠ), ovšem výjezdy na LŠ, semináře a konference mohou být podpořeny.

Přečtěte si důkladně kritéria výběru a hodnocení žádostí

Kritérium

Hodnocení min. max.
Formální kritéria (vyplněná celá žádost, splněné zadání žádosti, splněný počet znaků, podaný souhlas školitele) 0=nesplněno, 5=splněno 0 5
Cílová země – probíhající spolupráce s univerzitou (Memorandum of Understanding, prioritní země ČR, země dle Strategie internacionalizace ČZU)

0= žádná spolupráce, 1= běžící spolupráce s univerzitou, 2 = prioritní země + běžící spolupráce s univerzitou

0 2
Délka pobytu v zahraničí za účelem sběru dat (min. 21 dní)

0= mobilita 21-29 dní, 1= mobilita 30dní a více

0 1
Prioritu mají magisterští studenti, kteří zpracovávají diplomovou práci, a Ph.D. studenti, kteří žádají o podporu na stáž na excelentním českém či zahraničním pracovišti 0=nesplněno, 1=splněno 0 1
Prioritu mají studenti, kteří nejedou sbírat data do země původu nebo země svého trvalého pobytu 0=nesplněno, 1=splněno 0 1
Celkem počet bodů   0 10
Minimální požadavek je splnění min. 6 bodů. Finanční podpora je poté rozdělena dle umístění žadatelů na základě počtu získaných bodů od nejvyššího počtu získaných bodů dále až do vyčerpání rozpočtu. Předpokládaná výše grantu je 10.000 Kč na osobu. Skutečná výše grantu se odvíjí od počtu žadatelů a výše rozpočtu.

Nezpůsobilí žadatelé:

- studenti s přerušeným studiem (v době zamýšlené mobility)

- odevzdání žádosti jiným způsobem, než je předepsáno, příp. v jiném termínu

- studenti s disciplinárními přestupky či nesplněnými předchozími granty (např. Erasmus)

Žádost o příspěvek musí obsahovat následující údaje:

 • Jméno a kontaktní údaje žadatele
 • Název bakalářské/diplomové/disertační práce
 • Jméno školitele
 • Název univerzity / instituce, země:
  • Pro bakalářské a magisterské studenty název zahraniční univerzity, na které proběhne část vědecké práce, příp. která se podílí na organizaci LŠ/konference/semináře
  • Pro doktorské studenty název české nebo zahraniční univerzity / instituce
 • Časové rozvržení projektu (min. 21 dní pro mobility budoucí), odhadovaný rozpis nákladů, stručně popsaná problematika, hlavní hypotéza a cíl projektu, metodika, využití výsledků
 • Souhlas školitele (formulář níže či ZDE)

Pro podání žádosti použijte on-line Formulář a přiložte letenku (pokud již máte).

Žádosti podávejte do 3. května 2024, do 24:00. Žádosti dodané později nebudou akceptovány. Žádosti podané jinou formou nebudou akceptovány.

Na tento jednorázový příspěvek ve formě stipendia nevzniká právní nárok.

Podpořeny mohou být POUZE FYZICKÉ MOBILITY, nelze podpořit virtuální mobility.

Studenti cestující do zahraničí jsou povinni mít před cestou sjednané relevantní cestovní pojištění. Velmi doporučujeme toto.

Student je povinen do 10-ti pracovních dnů po návratu předložit:

 • Závěrečnou zprávu (formulář k dispozici na webu FTZ)
 • Potvrzení o účasti vydané partnerskou univerzitou (hlavičkový papír instituce, razítko, podpis)
 • Palubní lístky ze všech letů (=boarding pass) / místenky, kopie letenky/jízdenky
 • 3 barevné fotografie ze studijního pobytu (elektronicky, v nejvyšší kvalitě), spolu se svolením k použití pro propagaci FTZ
 • Souhlas s použitím fotografií pro propagaci FTZ (formulář k dispozici níže či ZDE)

 

Kontaktní osoba Zora Fídlerová, fidlerova@ftz.czu.cz

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.