Aktuální konkurzy do institucí EU

Ministerstvo zahraničních věcí ČR si dovoluje informovat zájemce o práci v institucích EU, že proces přihlašování dovšeobecného („generalistického“) konkurzu na pozice AD5 je otevřen do 25. 6. 2019, poledne SEČ. Na pozice auditu je uzavírka přihlášek 12. 6. 2019, poledne SEČ (více informací viz níže). Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) na základě tohoto otevřeného výběrového řízení aktualizuje „rezervní seznam“.

Orgány EU z rezervního seznamu vybírají nové unijní úředníky na pozice administrátorů, jejichž úlohou je podpora managementu při plnění poslání příslušné unijní instituce. Nástup na pozici administrátora představuje „startovní čáru“ pro kariéru v Evropské komisi a dalších institucích EU.

Po podání přihlášek do „generalistického“ konkurzu následují testy slovní, číselné a abstraktní logiky a test zaměřený na chování v pracovních situacích (situational judgment). Úspěšní kandidáti postoupí do 2. kola, probíhajícího formou e-tray; ti, kteří úspěšně absolvují i tuto část konkurzu, jsou přizváni ke zkoušce v hodnotícím centru, které obsahuje případovou studii, ústní prezentaci, pohovor na základě kompetencí, skupinovou úlohu a motivační pohovor. Kandidáti, kteří uspějí i v tomto 3. kole, jsou zařazeni na rezervní seznam.

MZV ČR / Diplomatická akademie pořádá zdarma školení ke každému kolu konkurzu.

  1.                  Úřad EPSO (European Personnel Selection Office) vypsal všeobecné výběrové řízení na pozice referentů č. EPSO/AD/373/19 (AD5).

 Přihlášky: prostřednictvím TĚCHTO stránek do 25. června 2019 (do 12:00 hodin středoevropského času).

 Co je dobré vědět před podáním přihlášky najdete ZDE.

 Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU ZDE.

Tuto informaci doporučujeme zájemcům pečlivě prostudovat, obsahuje průběh výběrového řízení i budoucí náplň práce.

 Příručka k podávání přihlášek ZDE.

 Video připravené Úřadem EPSO k tomuto výběrovému řízení ZDE.

 Náplň práce:

-          provádět analýzy a formulovat politiky v oblastech působnosti EU

-     sledovat provádění politik v konkrétních odvětvích a aktivně k němu přispívat, připravovat stručné politicko-analytické zprávy a informační souhrny

-          navrhovat, provádět, sledovat a kontrolovat programy, projekty a akční plány

-          řídit vztahy s členskými státy a vnějšími zájmovými skupinami

-      řídit, kontrolovat a optimalizovat využití zdrojů útvaru, včetně zaměstnanců, finančních prostředků a vybavení, v závislosti na pracovním zatížení a vývoji projektů

-          sledovat administrativní, finanční a rozpočtové procesy

 Kvalifikační požadavky:

  • dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 roky) jakéhokoli zaměření,
  • odborná praxe se nevyžaduje.

Studenti posledního ročníku vysoké školy se mohou přihlásit, pokud dokončí studium do 31. července 2019.

Jedná se o trvalé místo referenta v platové třídě AD5 (po 9 měsíční zkušební době od přijetí do evropské služby, definitiva, nástupní základní plat od cca 4.700 euro).

Jazykové znalosti: alespoň 2 úřední jazyky EU, z toho jeden min. na úrovni C1 (může být i čeština), druhý min. na úrovni B2 (jazyk 2, výběr z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny nebo italštiny). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.

Doporučujeme přihlášku vyplnit v jazyce 2, bude tak lépe přístupná členům výběrové komise a usnadní se tím i Vaše případné zaměstnání v institucích EU.

 

  1. Úřad EPSO (European Personnel Selection Office) vypsal výběrové řízení na pozice referentů v oblasti auditu č. EPSO/AD/372/19 (pozice administrátorů AD5 a AD7).

 Přihlášky: prostřednictvím stránek https://epso.europa.eu/content/Administrators-field-Audit_cs do 12. června 2019 (do 12:00 hodin středoevropského času).

 Co je dobré vědět před podáním přihlášky najdete na odkazu: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/typy-mist-v-institucich-eu.aspx

 Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:156A:FULL&from=EN

Tuto informaci doporučujeme zájemcům pečlivě prostudovat, obsahuje průběh výběrového řízení i budoucí náplň práce.

 Příručka k podávání přihlášek: http://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_cs.pdf

 Video připravené Úřadem EPSO k tomuto výběrovému řízení: : https://www.youtube.com/watch?v=jtmSGYXRG58&feature=youtu.be

 Náplň práce:

-          dobře pochopit a poznat pracovní postupy kontrolovaných subjektů

-          v rámci procesu plánování hodnotit auditorské riziko

-          provádět audity výkonnosti, souladu s předpisy a nákladové efektivnosti týkající se široké škály oblastí politiky a pracovních postupů EU

-          provádět předběžné analýzy pro stanovení cílů a rozsahu auditů

-          potvrzovat auditní zjištění s kontrolovanými subjekty

pro AD7 navíc (vyžadována praxe):

-          plánovat vhodné kontrolní postupy ke splnění cílů auditu

-          řídit audity, přidělovat úkoly jednotlivým členům auditního týmu a kontrolovat jejich činnost

 Kvalifikační požadavky:

  • pro AD5 - dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 roky) relevantní pro danou náplň práce (audit, ekonomie, účetnictví, finance, právo, správa podniků a/nebo informatika), odborná praxe se nevyžaduje.
  • pro AD7 - dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 až 4 roky) a minimálně 6 až 7 let relevantní odborné praxe, přičemž alespoň 3 až 4 roky této praxe byly získány v oblasti auditu (interního nebo externího, včetně auditu informačních technologií). Požadovaná délka praxe závisí na úrovni vzdělání.

Jedná se o trvalé místo referenta v platové třídě AD5 resp. AD7 (po 9 měsíční zkušební době od přijetí do evropské služby, definitiva, nástupní základní plat od cca 4.700 euro pro AD5 resp. 6.100 euro pro AD7).

Jazykové znalosti: alespoň 2 úřední jazyky EU, z toho jeden min. na úrovni C1 (může být i čeština), druhý min. na úrovni B2 (jazyk 2, výběr z angličtiny nebo francouzštiny). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.

Doporučujeme přihlášku vyplnit v jazyce 2, bude tak lépe přístupná členům výběrové komise a usnadní se tím i Vaše případné zaměstnání v institucích EU.

  Labyrint: (https://www.euroskop.cz/gallery/90/27165-labyrint_text_el_verze_final.pdf)

Diplomatická akademie MZV pořádá přípravné kurzy k testům pořádaným EPSO, které jsou pro účastníky zdarma. Více informací o školeních bude vyhlášeno na podzim na těchto webových stránkách, případné další informace lze získat na emailu: vyberkaeu@mzv.cz.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.