Bioplynové stanice pomáhají farmářům ve Vietnamu

Exkrementy zvířat, zejména prasat, jsou v Jihovýchodní Asii produkovány ve velkých objemech. Pokud s těmito odpady není vhodně nakládáno, tak se objevují negativní vlivy na životní prostředí a na zdraví místních obyvatel.

V celé Jihovýchodní Asii dochází ke generování hnoje ve velkých objemech. Při správném zacházení dochází ke snížení objemu tohoto odpadu a zároveň tvorbě energie (např. ve formě bioplynu a vedlejšího produktu ve formě digestátu, který se dá využít jako hnojivo bohaté na živiny). Pokud ale s hnojem není vhodně zacházeno, může docházet k negativním vlivům na životní prostředí. Malé bioplynové stanice jsou důležitou technologií pro zlepšení životního prostředí, protože řeší problémy s bioodpady a současně vytváří bioplyn a hnojivo. Využitím bioplynových stanic v rozvojových zemích se dlouhodobě zabývají výzkumníci z ČZU.

Cílem práce českých a vietnamských vědců bylo prozkoumat a analyzovat všechny aspekty stávajících praktik nakládání s hnojem v Jihovýchodní Asii s přihlédnutím zejména k praxi ve Vietnamu. Tato práce přináší vhled do aktuální situace mezi malými farmáři a sleduje rozdíl mezi farmáři, kteří vlastní bioplynovou stanici a kteří takovou stanici nevlastní. To nám poskytuje zajímavý pohled na porovnání nakládání s hnojem a s exkrementy.

Kontakt: Hynek Roubík

Renewable Energy

Další články v rubrice

English ☰ Menu