Česká účast z FTZ na International Pangolin Symposium v Chicagu 2018

Autor: Markéta Swiacká

V průběhu srpna se konala v Chicagu první mezinárodní konference zaměřená na ochranu luskounů, jejímž pořadatelem byla Chicago Zoological Society v Brookfield Zoo. Jednalo se o významnou událost pro všechny odborníky na světě, kteří jsou jakýmkoliv způsobem zahrnuti do úsilí o záchranu luskounů, jejich výzkumu a chovu v lidské péči. Cílem symposia bylo diskutovat o nejnovějších vědeckých poznatcích a ochranářských aktivitách, které se týkají jak in-situ, tak i ex-situ managementu, a najít společná řešení pro jejich efektivní ochranu a další kroky vedoucí také k většímu poznání této unikátní živočišné skupiny.

Luskouni jsou totiž podle současných výzkumů nejvíce ilegálně pašovanou skupinou savců na světě. Podle velmi umírněných odhadů je ročně z volné přírody uloveno kolem 10 000 luskounů. Dle jiných statistik se se skutečné číslo může vyšplhat až na několik statisíc. Celkem osm druhů luskounů obývá dva kontinenty, Afriku a Asii, a za svou vedoucí pozici v ilegálním trhu, v kterém předběhly i slonovinu či nosorožčí roh, vděčí svému jedinečnému pokryvu těla – keratinovým šupinám, a masu považovaném za delikatesu. Tradiční asijská i africká víra v léčivé účinky určitých živočišných druhů je silně zakořeněná a s rostoucí střední, zejména asijskou, třídou se zvyšuje poptávka i po luskounech. Bohužel dodnes se ví o biologii a počtech luskounů ve volné přírodě velice málo. Je tedy těžké předvídat, jak dlouho budou tito šupinatí savci ve volné přírodě ještě žít, pokud se nepodaří jejich nelegální lov snížit či zastavit. A z důvodu téměř nemožného chovu luskounů v zajetí lze předpokládat, že moc času už jim nezbývá...

Na základě všech těchto důvodů jsem se rozhodla zaměřit svou diplomovou práci, v rámci magisterského programu Wildlife management in Tropics and Subtropics, na téma právě luskounů a jejich praktické ochraně ve volné přírodě. Navázala jsem spolupráci s národním parkem Odzala-Kokoua v Republice Kongo a v průběhu května a června tohoto roku jsem podnikla první terénní práce ve vesnicích právě kolem daného parku. Moje téma se zabývá průzkumem trhu tří druhů luskounů žijící v dané oblasti, observaci populačních charakteristik a sběru genetických vzorků. Jedná se vůbec o pilotní studiu zabývající se luskouny v Kongu a data poslouží nejen k vědeckému poznání, ale i k praktickým výsledkům na základě, kterých bude moct management parku Odzala-Kokoua podniknout nezbytné kroky k jejich ochraně. Neméně podstatná část práce je rovněž zaměřená i na osvětu týkající se luskounů a jejich ohroženosti. Cílem je o nich zvýšit povědomí nejen mezi místními obyvateli v Kongu, ale i tady u nás v České Republice.

A nejlepším způsobem, jak naplnit všechny tyto ambiciózní plány, je načerpat síly a inspiraci k práci na mezinárodní konferenci. Zde je možné potkat stejně nadšené a odhodlané lidi, kteří dělají krok směrem kupředu k uchování luskounů, a veškeré biodiverzity jako takové, na naší planetě. Díky pozvání ze strany Chicago Zoological Society jsem měla na konferenci navíc možnost představit i svou práci, aktuální dosažené výsledky a budoucí aktivity v podobě krátké prezentace. Tím se mi naskytla možnost i zajímavé zkušenosti s prezentováním na veřejnosti v tak pro mě významné komunitě lidí. Závěrem bych chtěla poděkovat Fakultě tropického zemědělství za finanční podporu mé cesty do Chicaga, bez které bych ji jinak neměla šanci uskutečnit, a získat tak nové zkušenosti a energii, která mě bude pohánět v mé práci nyní jistě ještě dál.  

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.