Nejlepší diplomové práce za akademický rok 2018/2019

Mezi-katedrová komise jmenovaná Kolegiem děkana FTZ vybrala následující nejlepší diplomové práce studentů oborů AFS, WLM, SRD, IDAE za akademický rok 2018/2019:

  1. Místo:

Jméno studenta: Bc. Markéta Swiacká

Školitel: doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.

Název práce: Market survey and population characteristics of three species of pangolins (Pholidota) in the Republic of the Congo

Program: Wildlife management in tropics and subtropics

Zdůvodnění: Diplomová práce je zcela výjimečná. Studentka prokázala velmi komplexní schopnosti. V prvé řadě se jí podařilo identifikovat zcela samostatně téma, které hýbe světem ochrany přírody a biodiverzity, tj. nelegální lov a obchod s luskouny. Dále téma zpracovala do řady projektů, které podala jako žádost k financování na čtyři mezinárodní uznávané nadace a ve všech uspěla. Poté dokázala sebrat v Kongu v daném tématu přelomová data, zpracovat je, zanalyzovat a interpretovat na vysoké odborné úrovni. Výsledky jsou publikovatelné a studentka byla jako „invited speaker“ na setkání skupiny odborníků na luskouny Mezinárodní Unie pro ochranu přírody (The IUCN SSC Pangolin Specialist Group). Výsledky jsou publikovatelné a již zpracovávány do ne jednoho, ale minimálně dvou vědeckých článků.

  1. Místo:

Jméno studenta: Mustapha Yakubu Madaki

Školitel: Ing. Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová

 

Název práce: Factors affecting the use of food safety practices: A case of Bauchi state, Nigeria

Program: Sustainable Rural Development

Zdůvodnění: Diplomová práce řeší závažné téma bezpečnosti potravin v Nigérii. Student prokázal schopnost samostatné práce v náročném terénu, vedl osobně téměř 200 rozhovorů a získal tak jedinečná data relevantní k situaci v Nigérii. Data byla zpracována komplexně adekvátními statistickými nástroji a přinesla významné poznatky z daného oboru.

  1. Místo:

Jméno studenta: Steffen Münch

Školitel: Ing. Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová

Název práce:  Factors Influencing the Adaptation towards Climate Change among Smallholder Tea Farmers in Ilam, Nepal

Program: International Development and Agricultural Economics

Zdůvodnění: Diplomová práce se zabývá adaptací malých zemědělců na změnu klimatu v Nepálu. Je zaměřená na pěstování čajovníku, který je pro Nepál zásadní plodinou. Student sebral kvalitní data od téměř 100 respondentů v Nepálu, byl schopen je zpracovat a interpretací adekvátně prezentovat zásadní poznatky.

Členové výběrové komise: Ing. Olga Leuner, Ph.D., Ing. Klára Urbanová, Ph.D., prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., Ing. Vladimír Verner, Ph.D.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.