Propojení krize způsobené covidem-19 s minulými pandemiemi a jejich dopady na potravinovou bezpečnost

Interdisciplinární výzkumná skupina CZU COVID-19 Response Team, kterou vedl doc. Hynek Roubík, publikovala svoji práci v Globalization and Health, jednom z nejprestižnějších časopisů, který řadí veřejné zdraví do dynamických sil globálního rozvoje.

Vypuknutí pandemie covidu-19 mělo dalekosáhlé důsledky na různé aspekty lidského života a zabezpečení potravin není výjimkou. V průběhu historie zanechaly pandemie hluboký dopad na globální potravinové systémy, ovlivňují blahobyt komunit a představují hrozbu pro potravinovou bezpečnost. Tento článek zkoumá vzájemné propojení mezi současnou krizí způsobenou covidem-19 a minulými pandemiemi, analyzuje jejich dopady na potravinovou bezpečnost a nabízí pohledy na strategie pro budování odolných potravinových systémů.

Pandemie a potravinová bezpečnost

Pandemie byly historicky spojeny s výkyvy v zajišťování potravin. Během 19. století byly hladomory zhoršeny nižší kvalitou potravin, což způsobilo rozsáhlé utrpení. Katastrofy v historii lidstva vyvolaly různé reakce od obranných mechanismů až po introspekci postupů hospodaření s potravinami.


Covid-19 a potravinové systémy

Krize způsobená covidem-19 poukázala na značné výzvy pro globální potravinové systémy. K posklizňovým ztrátám potravin přispělo například narušení pohybu zemědělských pracovníků a neefektivnost zemědělských operací. Navíc změny v sociální dynamice vedly k úpravám stravy mezi různými sociálními skupinami. To vše vyžaduje proaktivní a adaptivní politiky, programy a institucionální opatření ke zvýšení odolnosti potravinových systémů.

Směrem k odolným potravinovým systémům

Budování odolných potravinových systémů vyžaduje holistický přístup zahrnující opatření před pandemií, během ní a po ní. Proaktivní plánování a připravenost mohou pomoci zajistit přístup k potravinovým zdrojům během mimořádných událostí. Efektivní řízení toku zboží a služeb se během krizí stává ještě důležitější. Kromě toho může přijetí alternativních zdrojů potravin zmírnit nedostatek potravin a zajistit soběstačnost.

Pro zajištění potravinové bezpečnosti během pandemie musí vlády a instituce upřednostňovat systémový rozvoj globálních potravinových systémů. Posílení odolnosti by mělo zahrnovat společné úsilí při řešení narušení potravinového řetězce a zlepšení distribučních sítí. Integrace postupů odolných vůči klimatu a podpora udržitelného zemědělství mohou přispět k dlouhodobému zabezpečení potravin.

Krize způsobená pandemií covidu-19 nám připomněla, jak významný dopad mohou mít pandemie na potravinovou bezpečnost. Na základě poučení z historických ohnisek a přijetím proaktivních strategií můžeme vyvinout odolné potravinové systémy, které odolají výzvám představovaným pandemiemi. Prostřednictvím kolektivních akcí a inovativních politik můžeme zajistit přístup k potravinám a soběstačnost a podporovat bezpečnější a udržitelnější budoucnost pro všechny.

Zároveň je třeba dodat, že nutnost interdisciplinárních vědeckých týmů je v dnešním globalizovaném světě ještě mnohem důležitější a je třeba se dívat na nejrůznější problémy co nejkomplexněji. Což se i v tomto týmu složeném napříč univerzitou povedlo.

doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D.


Interdisciplinární výzkumná skupina CZU COVID-19 Response Team, kterou vedl Hynek Roubík, byla složena z akademických pracovníků napříč různými obory a fakultami České zemědělské univerzity v Praze. Konkrétně: Michal Lošťák, Chama Theodore Ketuama, Jana Soukupová, Petr Procházka, Adam Hruška, Josef Hakl, Lukáš Pacek, Petr Karlík, Lucie Kocmánková Menšíková, Vladimíra Jurasová, Charles Amarachi Ogbu a Michal Hejcman.


 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.