Studentská vědecká konference v Kambodži

FTZ pořádala druhý ročník mezinárodní vědecké konference pro mladé vědce a studenty, která se konala 5. prosince 2019 na Royal University of Agriculture (RUA) v Kambodži.

Téma konference pokrývala širokou oblast zemědělství, potravinářství, živočišnou produkci a veterinářství, lesnictví a rybářství, životní prostředí, klimatické změny, inovace a technologie a zúčastnilo se jí přes 300 studentů a mladých vědeckých pracovníků z RUA. Konferenci slavnostně zahájil děkan FTZ doc. Ing. Jan Banout, Ph.D., který popřál mladým vědeckým pracovníkům hodně úspěchů a trpělivosti v jejich výzkumné práci. Jako hlavní přednášející vystoupil prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů s příspěvkem na téma: „Biological Invasions: the phenomenon of 21st century”.

Během konference bylo kambodžskými studenty prezentováno celkem 23 příspěvků formou prezentace a 15 posterů. Ing. Olga Leuner, Ph.D. (proděkanka pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ) ocenila nejlepší příspěvky studentů a také vyhlásila nejlepší vědecký počin roku 2019 v rámci RUA. Ocenění získali spoluautoři článku Samnang Nguon a Chrun Rithy za článek „In vitro growth-inhibitory effect of Cambodian essential oils against pneumonia causing bacteria in liquid and vapour phase and their toxicity to lung ?broblasts“ (doi: 10.1016/j.sajb.2018.06.005). Ing. Petra Chaloupková, Ph.D. (proděkanka pro mezinárodní vztahy FTZ) na závěr konference shrnula dosavadní dlouhodobou spolupráci mezi FTZ/ČZU a RUA a prezentovala výsledky společných evropských projektů (ALFABET, ASK Asia, SIMPLE) a projektů realizovaných v rámci České rozvojové spolupráce.

Další články v rubrice

English ☰ Menu