Vnitřní soutěž FTZ

Zadávací dokumentace pro soutěž FTZ pro rok 2020 v rámci IP – PO 1: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.

Pravidla vnitřní soutěže FTZ v rámci IP

Do soutěže budou přijímány návrhy projektů, které jsou v souladu s prioritní osou 1 IP.
Minimální kvalifikační požadavky pro účast v soutěži jsou:
1. dosažení VŠ vzdělání s minimálním titulem Ing., Mgr., MSc. – doložené kopií diplomu.
2. úspěšné dokončení doktorského studia a dosažení titulu Ph.D. do 31. 12. 2019. (předložení diplomu či potvrzení ze studijního odd. fakulty do data zahájení realizace projektu)
3. zpracování žádosti o dílčí projekt pro uvedený tematický okruh IP
4. předložení strukturovaného životopisu

Termín a forma odevzdání projektových žádostí:
Projektové žádosti včetně doložení splnění kvalifikačních požadavků jsou podávány v elektronické podobě zasláním na email: blazkoval@ftz.czu.cz
Odevzdání elektronické žádosti: 6. 12. 2019
Žádosti odevzdané po stanoveném termínu či nesplňující předepsané náležitosti nebudou do vnitřní soutěže zařazeny.

Více informací naleznete v přiložených souborech.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu