Aktuality

New paper published! Modelling and development of technological processes for low rank coal bio-utilization on the example of brown coal

In this paper, we describe research into the biochemical processes of brown coal treatment. s. The modified biochemical model was formed from a complex biological treatment of low-rank coals with an added cycle of aerobic conversion and the process of converting a sulphur compound under anaerobic conditions, as well as a number of ecological-trophic groups of microorganisms.

Kolik žiraf žije v Nigeru?

Snad ještě zajímavější, než počet žiraf je ale jejich způsob života v „tygří buši“. Žirafy jsou zde totiž v permanentním kontaktu s lidmi, jejich plodinami a dobytkem...

Jazykové kurzy 2020

Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU. Kurzy nemají žádnou souvislost s řádnou výukou ČZU.

English ☰ Menu