AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2022/03

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v novém březnovém přehledu aktualit vás upozorníme například na prodloužení lhůt pro podávání žádostí u některých stipendií. Své stipendijní programy nyní vyhlašují Jižní Korea a Tchaj-wan, které takto podporují zahraniční studenty během celého studijního cyklu. A zařadili jsme sem také nabídky výzkumných stáží v mezinárodních organizacích, jako jsou CERN či von Karmanův ústav dynamiky tekutin, o kterých se brzy dočtete také v článku na webu naší organizace.

Začátkem února jsme nabídky stipendií AIA představili v rámci informačního webináře pořádaného celým týmem bilaterálních a multilaterálních programů DZS. Prezentace z webináře je vám k dispozici na stránce události v oddílu „Přílohy ke stažení”.

Bilaterální spolupráce: Bulharsko, Lotyšsko, Mongolsko, Rumunsko – stipendia pro studenty a učitele VŠ

Zbývá několik neobsazených stipendijních míst na semestrální pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v délce až 9 měsíců a studijní/výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele většinou v délce do 1 měsíce.

Termíny pro podání žádostí byly prodlouženy: Lotyšsko do 4. března; Bulharsko, Lotyšsko a Rumunsko do 11. března.

Detaily k výši stipendií a pokyny pro přihlášení naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: Bulharsko – letní kurzy

Letní kurzy bulharštiny se pravidelně konají na univerzitách v Sofii a Velikém Tarnovu během července, za ČR zbývá obsadit 8 míst.

Termín pro podání žádostí byl prodloužen do 11. března. Více informací naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: Jižní Korea

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání (NIIED) nabízí ČR 2 stipendijní místa ke studiu na korejských univerzitách pro studenty, resp. absolventy BSP či MSP. Stipendium je poskytováno na celé magisterské nebo doktorské studium. Součástí stipendijního pobytu je roční jazyková příprava povinná pro ty, kteří nedosahují požadované úrovně znalosti korejštiny. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 1 000 000 KRW měsíčně a jsou jim hrazeny další náklady včetně zdravotního pojištění.

Přihlášky se podávají do 9. března. Bližší informace naleznete zde.

Německo, DAAD – krátkodobé pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia ke krátkodobým pobytům pro vysokoškolské učitele a vědecké pracovníky:

Pobyty v délce max. 3 měsíců je možno realizovat v období od prosince 2022 do května 2023. Počet stipendijních míst není stanoven. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici pod uvedenými odkazy na stránkách DAAD.

Žádosti je možné podat do 2. května přes online portál DAAD; formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia je třeba zaslat v uvedeném termínu emailem na adresu e-podatelna@dzs.cz.

Tchaj-wan – stipendia k pregraduálnímu a postgraduálnímu studiu

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (THKK) v Praze informuje o nabídce dvou typů stipendií ke studiu na Tchaj-wanu. Nabídku každoročně tvoří: (a) Tchaj-wanský stipendijní program, který vybraným studentům poskytne víceletá stipendia ke studiu v?bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Držitelé stipendia získají částku ve výši až 20 000 TWD měsíčně a současně mohou být osvobozeni od poplatků za studium; (b) „Huayu Enrichment Scholarship Program“, který poskytne stipendia k účasti v jazykovém kurzu mandarínské čínštiny v?délce od 3 do 12 měsíců. Vybraní žadatelé získají stipendium ve výši 25 000 TWD měsíčně.

Žádosti přijímá THKK do 31. března. Přehled nabídky naleznete také na našich stránkách.

Stipendia pro asistenty na školách v Sasku (SRN)

MŠMT ČR ve spolupráci se saským ministerstvem kultu nabízí stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Sasku. Přihlásit se mohou studenti posledního ročníku a čerství absolventi pedagogických fakult v oborech čeština-němčina (kombinace) nebo učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí němčiny (minimálně B1).Pobyty trvají od začátku září 2022 do konce května 2023.

Přihlášky se podávají na MŠMT ČR do 31. března. Bližší informace naleznete zde.

Stipendia pro asistenty na školách v Bavorsku (SRN)

Bavorské státní ministerstvo vzdělávání a kultu vypisuje výběrové řízení na stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Bavorsku. Přihlásit se mohou studenti třetích a vyšších ročníků vysokých škol s němčinou jako studijním oborem, věková hranice je max. 29 let. Dobrá znalost německého jazyka je nutná. Pobyty trvají od 13. září 2022 do 28. června 2023. Bližší informace naleznete zde.

Podklady je třeba zaslat emailem do 31. května na adresu maximilian.weig@stmuk.bayern.de.

Bavorsko (SRN) – stipendijní a grantové programy BTHA

Podle aktuálních informací Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) bude v roce 2022 nadále možné poskytovat finanční příspěvky pro projekty přeshraniční spolupráce také v digitálním formátu a pro účast na online akcích VŠ v sousední zemi. Případné možnosti uskutečnit některá setkání, studijní pobyty nebo výzkumné projekty prezenční formou pak budou záviset na vývoji situace v obou zemích.

V roce 2022 nabízí BTHA studentům, vyučujícím a vědeckým pracovníkům vysokých škol v ČR kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku. Informace k letním školám včetně seznamu těch, které mají proběhnout prezenční formou, naleznete zde. Žádosti přijímá BTHA do 31. března buďto poštou na adrese kanceláře v Řeznu, nebo emailem na sekretariat@btha.de. Více informací naleznete na stránkách BTHA v rubrice „Stipendia“.

Výzkumné stáže: Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN)

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) má nabídku studentských programů. Pro studenty technických oborů (aplikovaná fyzika, strojírenství, elektronika, robotika, IT, matematika aj.) je určen Technický program (BSP a MSP) a Doktorský program (DSP). Administrativní program je pro studenty oborů zaměřených na management a administrativu organizací, jako jsou právo, finance, logistika, personalistika, psychologie, IT, tlumočnictví, vztahy s veřejností aj.

Přihlášky se podávají přes portál CERN do 21. března. Více informací naleznete v přehledu zde a podrobně na stránkách CERN.

Výzkumné stáže: von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI)

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů (týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research master a Ph.D. program). Větší šanci získat stipendium mají ti, co se přihlásí do 1. dubna, finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

AIA není administrátorem programu, zájemci se v případě dotazů mohou obrátit na kontaktní osobu z odboru výzkumu a vývoje MŠMT. Více informací je možné získat také na stránkách VKI.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.