Podpora výjezdů na základě bilaterálních smluv

ITÁLIE: Vládní stipendia pro studenty MSP a DSP na akademický rok 2021/2022

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení možnosti získání vládních stipendií do Itálie. Stipendia jsou určena zájemcům z řad studentů MSP a DSP všech oborů. Součástí nabídky jsou také stipendia na studijní pobyty na Akademii umění, tance a hudby (AFAM)výzkumné pobyty pod akademickým dohledem a ku

Stipendia na základě mezinárodních smluv - výběrová řízení v červnu 2021

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si dovolujeme Vás informovat o nabídce prestižních víceletých stipendií ke studiu v Japonsku od roku 2022

Stipendia na základě mezinárodních smluv - výběrová řízení v květnu 2021

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálních nabídkách stipendijních pobytů Polsku a Estonsku. 

TCHAJ-WAN: Nabídka stipendijních programů pro studenty BSP, MSP a DSP

z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o nabídce krátkodobých i víceletých studijních pobytů na univerzitách na Tchaj-wanu. Nabídku každoročně tvoří:

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Rumunsko, Bulharsko, Mongolsko, Lotyšsko, Gruzie: prodloužené termíny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodloužilo termíny odevzdání žádostí o stipendia na základě mezinárodních smluv do RumunskaBulharskaMongolskaLotyšska a Gruzie. Zbývají ještě volná stipendijní místa.

Stipendia na základě mezinárodních smluv do Polska

Dovolujeme si Vám zaslat informace ke stipendijním nabídkám na studijní a výzkumné pobyty a na letní kurzy pro studenty a učitele VŠ do Polska.

Stipendium na základě mezinárodních smluv na Slovensko - deadline 19. února

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín podání žádosti o stipendium na Slovensko na základě mezinárodních smluv.

English ☰ Menu