AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2021/12

Bilaterální spolupráce: stipendia Francie

Financování výjezdů doktorandů z českých a francouzských vysokých škol je možné díky stipendijnímu programu Barrande. Stipendium umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského školitele, a to buď krátkodobě (stáž v délce 1 až 3 měsíce), nebo dlouhodobě (doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle).

Žádosti přijímá AIA elektronicky v termínu do 4. února 2022. Detail nabídky naleznete na stránce programu.

Bilaterální spolupráce: stipendia Čína

Čína nabízí stipendijní místa na semestrální studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně jiných než sinologických oborů. Seznam čínských univerzit, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje na svých webových stránkách China Scholarship Council (programy s oranžovou hvězdou jsou ve stipendijní nabídce zahrnuté). 

Žádosti přijímá AIA v termínu do 17. prosince. Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Albánie, Bulharsko, Mongolsko

Partnerské státy každoročně nabízejí českým VŠ místa na letních školách, jejichž organizátoři hradí účastníkům ubytování, stravování, ale také výdaje na exkurze a poznávání města. Letní jazykový kurz v Bulharsku se pravidelně koná na univerzitách v Sofii a Velikém Tarnovu během července, pro ČR je k dispozici celkem 8 míst. Letní školu v Albánii pravidelně pořádá univerzita v Tiraně v září, obsazují se 2 místa. Letní škola v Mongolsku je určena přednostně studentům mongolistiky se znalostí jazyka alespoň na úrovni A2, v nabídce jsou 3 místa.

Termín pro podání žádosti je 31. prosince. Detaily nabídek a pokyny pro přihlášení naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Albánie, Bulharsko, Gruzie, Lotyšsko, Mongolsko, Rumunsko

Další z možností výjezdů jsou semestrální pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v délce až 9 měsíců a studijní/výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele většinou v délce do 1 měsíce na vysokých školách Albánii, Bulharsku, Gruzii, Lotyšsku, Mongolsku a Rumunsku.

Termín pro podání žádosti je 31. prosince. Detaily k výši stipendií a pokyny pro přihlášení naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Řecko

Akademičtí pracovníci se mohou ucházet o 6 míst na studijních a výzkumných pobytech v Řecku v délce maximálně 1 týden. Výše stipendia pro účastníka pobytu je 110 EUR denně. Pobyt se musí uskutečnit během kalendářního roku 2022. 

Žádosti přijímá AIA v termínu do 12. ledna 2022. Detail nabídky naleznete zde.

Dále bychom vás rádi upozornili, že s ohledem na aktuálně přijatá doporučení nevyžadujeme zasílat žádosti do AIA v tištěné podobě. Uchazeči mohu stejně jako loni pro zasílání přihlášek využít adresu e-podatelna@dzs.cz. Podmínkou přijetí žádosti je samozřejmě podepsaný a vysokou školou potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.