Expedice do horských oblastí západního Balkánu:

Posílení dlouhodobé udržitelnosti sběru a komercializace místních léčivých a aromatických rostlin

V březnu 2024 se zástupci Fakulty tropického zemědělství ve spolupráci s kolegy z Rhine-Waal University (Německo) a University of Gastronomic Sciences (Itálie) vydali na expedici do zemí západního Balkánu – Albánie, Kosova a Severní Makedonie. Cílem bylo prozkoumat principy fungování a hlavní výzvy tamního zemědělství, které rezonují napříč tímto regionem a zejména přispět k udržitelnému budování hodnotových řetězců léčivých rostlin a lesních produktů. Nedílnou součástí byl terénní průzkum horských chráněných oblastí. Záměrem expedice bylo také získat hlubší porozumění klíčových výzev, kterým místní domácnosti čelí – včetně zajištění potravinové bezpečnosti, zavádění ekologického hospodaření, nebo pronikání na kompetitivní trhy EU. Důležité poznatky pro pochopení místní problematiky byly získány díky rozhovorům s různými zúčastněnými stranami včetně soukromých farmářů, zástupců univerzit a výzkumných ústavů, s podnikateli v zemědělství a agroturistice, představiteli družstev a členy správy chráněných oblastí.

Hlavní body programu:

Expedice začala v Tiraně řadou setkání se zástupci Asociace zemědělského podnikání a Asociace léčivých a aromatických rostlin. Významným bodem programu byla přednáška na téma "Potenciál malých a středních podniků v hodnotových řetězcích nedřevních lesních produktů/agrolesnictví", kterou přednesl Prof. Dietrich Darr na půdě Zemědělské univerzity v Tiraně. Následovala návštěva historického města Leža (Lezhë) v Albánii, která umožnila pochopit lokální přístup k agroturistice a setkat se s místními farmáři, výrobci a sdruženími. Součástí cesty byla také návštěva významného centra pro léčivé a aromatické rostliny ve městě Skadar (Shkodër), které se nachází v krajině s bohatou biologickou rozmanitostí. Dále skupina pokračovala do sousedního Kosova. Cestou ještě účastníci navštívili sběrné místo lesních plodů v Kukesu (Kukës) a na kosovské straně jednali se zainteresovanými stranami v Dragaši (Sharri), regionu v pohoří Šar planina se silnou srbskou menšinou. Zde měli možnost poznat rozmanitou škálu rostlin pěstovaných v regionu, zatímco setkání se zástupci univerzity v Prizrenu zdůraznilo klíčovou roli akademické obce při podpoře inovací a výměny znalostí. Expedice završila svou cestu v Severní Makedonii, kde se účastníci seznámili s aktuálními tématy rozvoje venkova a setkali se se zástupci Sítě pro rozvoj venkova a navštívili místní farmy a vinařství v okolí Skopje. Cesta vyvrcholila přednáškami a semináři, které vedl Prof. Dietrich Darr spolu s Doc. Miroslavou Bavorovou pro pedagogy a studenty místní univerzity.

Financování cesty bylo zajištěno především prostřednictvím německého Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF). Tato iniciativa představuje nejen důležitý krok směrem k udržitelnému rozvoji, ale také posiluje mezinárodní spolupráci a výměnu know-how mezi FTZ a evropskými institucemi.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.