Konference: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci/workshop výzkumného projektu TAČR ÉTA na téma „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“, která proběhne v pátek 7. 12. 2018 od 8:30 do 17:00 na České zemědělské univerzitě v Praze, Kruhová hala (RKUI) - Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol 

Prosím, registrujte se ZDE.

Nebo přes email: chladova@ftz.czu.cz

Registrace je možná do 30. 11. 2018, počet míst je limitován. Účast na konferenci/workshopu, občerstvení i oběd jsou zdarma. 

Akce je určena pro odbornou veřejnost, cílové uživatele (zemědělce, obce, zemědělské podniky), výzkumné i akademické pracovníky, studenty, pracovníky státní správy a administrativy, zástupce Středočeského a Jihomoravského kraje

O čem konference/seminář bude:

Co je to agrolesnictví – přestavení agrolesnictví v ČR a Evropě, Ekologické aspekty pěstování dřevin na zemědělských pozemcích, Historie a současnost stromů na zemědělských pozemcích, Zkušenosti s agrolesnictvím z praxe v ČR, Právní a administrativní východiska pěstování dřevin na zemědělských pozemcích, Tematické workshopy 

Podrobný program bude zveřejněn během listopadu 2018 na http://agrolesnictvi.cz/

Případné dotazy zasílejte na email: chladova@ftz.czu.cz 

Konferenci/workshop pořádá: Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Mendelova univerzita v Brně, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Asociace soukromého zemědělství České republiky, Český Spolek pro Agrolesnictví 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu