Rozvoj vědecko-výzkumných kapacit pedagogů a studentů Institute of Technology, Hawassa University

Cílová země: Etiopie
Koordinátor projektu: Kristina Rušarová
Projektový tým: Kristina Rušarová, Hidare Diriba Debar, David Herák, Jan Banout, Petr Hrabě, Čestmír Mizera, Anna Hubáčková
Partneři projektu: Institute of Technology of the Hawassa University, SNNPR Bureau of Education, Ministry of Education
Donor: Česká rozvojová agentura
Doba realizace: 2014 - 2015

 

Popis projektu:

Projekt přispívá ke zvýšení kvality etiopského vysokého školství v oblasti zemědělských produktů a zároveň ke zvýšení odborné prestiže Hawassa University na mezinárodní úrovni prostřednictvím zvýšení úrovně vědecko-výzkumné činnosti pedagogů a studentů Institute of Technology (IoT), Hawassa University. Do konce projektu se počet přijatých článků v prestižních vědeckých periodikách a příspěvků na mezinárodních konferencích zvýší o 20 bodů dle metodiky RIV.

Výstupy projektu:

Cíle bude dosaženo podporou komplexního rozvoje vědecko-výzkumných kapacit prostřednictvím spolupráce vědců z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a IoT ve společném vědecko-výzkumném týmu. Nedílnou součástí projektu bude také osvěta o významu vědy a výzkumu a dále školení nejen pro členy vědecko-výzkumném týmu, ale i pro pedagogy (a studenty) IoT. Během projektu budou uskutečněny experty ČZU tři měsíční až dvouměsíční vědecko-výzkumné výjezdy, které povedou k publikování vědeckých článků v prestižních vědeckých periodikách a příspěvků na mezinárodních konferencích. Výzkum, analýza výsledků výzkumu a práce na tvorbě publikací bude probíhat pod dohledem garantů vědy a výzkumu za ČZU.

Kontakt: Kristina Rušarová, rusarova@ftz.czu.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu