Podpora výuky a vědecko-výzkumné činnosti na Hawassa University, Etiopie

Cílová země: Etiopie
Koordinátor projektu: Bohdan Lojka
Projektový tým:

Bohdan Lojka, Anna Chládová, Marie Kalousová, Iva Viehmannová, Stacy Hammond, Lukáš Pawera, Jan Banout, Jana Lojková, Vladimír Verner

Partneři projektu:

Hawassa University, College of Agriculture, Wondo Genet College of Forestry

Donor: Česká rozvojová agentura
Doba realizace: 2018 - 2020

 

Fakulta tropického zemědělství (FTZ) zahájila nový projekt rozvojové spolupráce s názvem „Podpora výuky a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti biotechnologií, zemědělské produkce a poradenství na Hawassa University, Etiopie“ financovaný Českou rozvojovou agenturou (ČRA).

Pedagogové z FTZ budou po dobu dvou let jezdit na univerzitu v Hawasse a vyučovat předměty jako molekulární genetika, rostlinné biotechnologie, agrolesnictví a další.

V květnu letošního roku Ing. Marie Kalousová a Ing. Anna Chládová úspěšně zahájily projekt výukou předmětu molekulární genetika na zemědělské fakultě a na fakultě lesnictví a přírodních zdrojů.

Popis projektu:

Dlouhodobým záměrem projektu je zkvalitnění výuky a vědecko-výzkumné činnosti na etiopské Hawassa University, konkrétně na dvou fakultách: Wondo Genet College of Forestry and Natural Resources a College of Agriculture. Cílem projektu bude rozvoj personálu a studentů ve třech oblastech, které budou vyučovány v rámci sedmi kurzů a seminářů:

  1. Využití nových biotechnologií pro zachování genetických zdrojů - 2 kurzy: Molekulární biologie, Rostlinné explantátové kultury
  2. Zavedení nových postupů v zemědělské produkci - 3 kurzy: Agrolesnictví, Etnobotanika a nové plodiny, Posklizňové zpracování produktů
  3. Rurální poradenství - 2 kurzy: Identifikace, implementace a evaluace rurálních projektů, Rozvoj hodnotových řetězců

Výuka bude probíhat systémem týdenních až dvoutýdenních  kurzů s praktickými workshopy, zaměřených na předávání odborných zkušeností a znalostí místním studentům a pedagogům. Pro zkvalitnění a zlepšení účinnosti těchto kurzů, budou připraveny i textové studijní materiály, ale následně i audiovizuální výukové materiály.

Výstupy projektu:

Výstupem projektu bude zavedení sedmi nových předmětů, nebo implementace stávajících předmětů, na Hawassa University.

Celkem bude odučeno 300 hodin v kurzech, seminářích a workshopech, kterých se zúčastní nejméně 160 absolventů kurzů.

Pro zkvalitnění a zlepšení účinnosti kurzů, budou připraveny textové a audiovizuální výukové materiály. Všechny tyto výukové materiály budou předány partnerské univerzitě v takové formě, aby je mohli využít pedagogové Hawassa University.

Kontakt:  Anna Chládová, chladova@ftz.czu.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.