Publication and Research Activities Development for Education in Life Sciences at Hawassa University

Cílová země: Etiopie
Koordinátoři projektu: Bohdan Lojka (ČZU)
Projektový tým: Marie Kalousová, Anna Chládová, Stacy Hammond, Nikola Teutscherová, Barbora Černá Bolfíková, Hynek Roubík, Eduardo Vazquez Garcia, Tariku Olana Jawo
Partneři projektu: Hawassa University, College of Agriculture and Wondo Genet College of Forestry and Natural Resources
Rozpočet: 1,495,000 CZK (2021)  
Donor MZV ČR
Doba realizace 2020 - 2021

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílení publikační a výzkumné činnosti na dvou zemědělsky orientovaných fakultách Hawasské Univerzity (HU) v oblastech spojujících diverzitu ekosystémů s udržitelností zemědělské produkce (agrolesnictví, molekulární genetika, molekulární ekologie zvířat, management volně žijících zvířat, in-vitro rostlinné technologie a pedologie). V rámci aktivit budou akademičtí pracovníci z ČZU poskytovat studentům a zaměstnancům HU semináře a kurzy, a podílet se na vedení výzkumných projektů studentů, závěrečných pracích a vědeckých publikacích. Dále bude pro účastníky projektu organizován navazující workshop vědeckého psaní a zpracování statistických dat.

Výstupy projektu:

Projekt počítá se šesti výstupy, které se skládají ze specifických vědních oblastí výzkumu. Výstupy projektu jsou:

Školení v oblasti agrolesnictví

Školení v oblasti molekulární genetiky rostlin

Školení v oblasti rostlinné in-vitro technologie

Školení v oblasti pedologie a ekologie

Školení v oblasti molekulární ekologie zvířat

Školení „Vědecké psaní“ a „Statistická analýza dat“

Kontakty:

Anna Chládová: chladova@ftz.czu.cz

Marie Kalousová: kalousovam@ftz.czu.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.