Vysílání českých učitelů do Etiopie - podpora zvyšování kvality vysokého školství na Hawassa university

Cílová země: Etiopie
Koordinátor projektu: Kristina Rušarová
Projektový tým: Kristina Rušarová, Hidare Diriba Debar, David Herák, Jana Mazancová, Jan Banout, Jiří Hejkrlík, Milan Kroulík, Jiří Votava
Partneři projektu: Institute of Technology of the Hawassa University, SNNPR Bureau of Education, Ministry of Education
Donor: Česká rozvojová agentura
Doba realizace: 2013 – 2015

 

Popis projektu:

Projekt přispívá k řešení nízké kvality etiopského vysokého školství v oblasti technologií prostřednictvím přenosu know-how mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU) a Hawassa University (HU). Záměru projektu bude dosaženo prostřednictvím přímého působení českých vysokoškolských učitelů a managementu univerzity na Institute of Technology (IoT) v rámci HU.

Výstupy projektu:

Cíle bude dosaženo realizací následujících výstupů: Zvýšená kvality výuky odborných předmětů prostřednictvím českých pedagogů, Zlepšené materiální vybavení IoT, Zvýšená kvalita pedagogické činnosti IoT a Podpora vědy a výzkumu IoT. V rámci pedagogické oblasti bude kladen důraz na zvýšení pedagogických a didaktických kapacit místního akademického sboru, zavedení moderních učebních postupů do výuky (případové studie, výuka formou diskuze, řešení projektů, e-learning apod.). Součástí projektu bude i modelové zlepšení kvality vybraných technických předmětů přímou účastí vysokoškolských pedagogů z ČZU (Fakulta tropického zemědělství, Technická fakulta) na výuce v Etiopii a zajištění potřebného materiálního vybavení IoT.

Kontakt: Kristina Rušarová, rusarova@ftz.czu.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu