Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié

Cílová země: Angola
Koordinátor projektu: Bohumil Havrland, Jana Mazancová
Projektový tým: Martin Lošťák, Hynek Ciboch, Zdena Horajsová, Martin Blabolil, Pavel Burian, Pavel Smrha, Jiří Hejkrlík, Dan Marek, Petra Charousová
Donor: MŠMT ČR
Partneři projektu: Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova, rybářství a životního prostředí Angoly, Ministerstvo školství a kultury Angoly, CARE International Angola
Doba realizace: 2006 - 2009

 

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvořit centrum zemědělského vzdělávání, rozvíjet odborné přípravy a rozšířit služby pro místní farmáře v provincii Bié. Kromě středoškolských kurzů, včetně obecných i zemědělských předmětů, byly nedílnou součástí i aplikovaný výzkum a poradenské služby.

Výstupy z projektu:

  • Příprava vzdělávacích materiálů a textů
  • Vzdělávání a odborná příprava v Centru pro zemědělské vzdělávání
  • Laboratoře pro chemii, pedologii a botaniku
  • Počítačová laboratoř a knihovna
  • Meteorologická stanice
  • Redakce školního časopisu
  • Demonstrace chovu drůbeže a příprava školních pozemků
  • Poradenství a kurzy pro státní i soukromé zemědělské poradce a zemědělce
  • Školní farma v Kunje

 

Kontakty: Jana Mazancová mazan@ftz.czu.cz, Jiří Hejkrlík hejkrlik@ftz.czu.cz

Webové stránky: http://www.rozhlas.cz/angola/portal/

Další články v rubrice

English ☰ Menu