Zvyšování kvality v oblasti chovu ryb a drůbeže

Cílová země: Angola
Koordinátor projektu: Petra Chaloupková
Projektový tým: Pavel Trefil, Lukáš Kalous, Miloslav Petrtýl, Zdeňka Horajsová
Partneři projektu: vláda provincie Bié
Donor: MZe ČR
Doba realizace: 2008 - 2009

 

Cíl projektu:
Projekt byl spojen s probíhajícím rozvojovým projektem "Poradenství v oblasti ryby a drůbeže v provincii Bié". Cílem tohoto projektu bylo vybudování kapacit a školení místních odborníků v oblasti produkce ryb a drůbeže a jeho integrovaného systému. Vyškolení odborníci jsou schopni podpořit rozšíření integrovaného systému v provincii a prostřednictvím implementace pomáhat stabilizovat socioekonomické podmínky místních zemědělců.
 
Výstupy projektu:

  • Vyškolení odborníci v oblasti produkce ryb a drůbeže a jeho integrovaný systém.
  • Zřízení poradenského centra "Fish & Chicken", které slouží místním zemědělcům.
  • Realizace farem integrovaného systému produkce ryb a drůbeže.
  • Podpora výstupů projektu, publikování učebních materiálů.

Další články v rubrice

English ☰ Menu