Rozvoj studijních programů a výzkumu v oblasti udržitelného zemědělství a akvakultury v Kambodži

Cílová země: Kambodža
Koordinátor projektu: Petra Chaloupková
Projektový tým: Tereza Slámová, Olga Leuner, Lukáš Kalous, Miloslav Petrtýl, Jan Banout
Partneři projektu: Royal University of Agriculture
Rozpočet: 1 105 000,- Kč
Doba realizace: 2023


Hlavním přínosem projektu je rozvoj studijních programů v oblasti udržitelného zemědělství a akvakulturní produkce se zaměřením na zvyšování kapacit akademických pracovníků a studentů a tím přispět ke zkvalitnění vysokého školství v Kambodži. Uplatnění budoucích absolventů na trhu práce a tím zlepšení úrovně zaměstnanosti, je dle Programu dvoustranné spolupráce České republiky pro Kambodžu (2018–2023) jedním z hlavních kritických faktorů v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Účelem projektu je posílení kapacit akademických pracovníků a studentů v oblasti hodnotových řetězců udržitelným způsobem (sustainable value chains), se zaměřením na alternativní akvakulturní produkty prostřednictvím praktických školení a odborné spolupráce. Prioritní oblasti spolupráce mezi partnery projektu vycházejí z diskusí se zástupci jednotlivých fakult na Royal University of Agriculture (RUA) a z workshopu “Strengthening research and education capacities through international partnerships follow-up of EU perspectives and experiences towards SDG’s” konaného dne 31.10.2022. Spolupráce bude probíhat především se třemi fakultami: „Faculty of Agricultural Economics and Rural Development”, “Faculty of Fisheries“ a „Faculty of AgroIndustry“ a s „Graduate school“.

Výstup 1. Předávání českého know-how v oblasti tvorby studijních programů RUA a managementu vysokých škol

Cílem výstupu 1 je kritická revize připravovaných magisterských studijních programů na třech spolupracujících fakultách. Tento výstup si klade za cíl zvýšení kapacity akademických zaměstnanců formou konzultací k jednotlivým připravovaným magisterským studijním programům na vybraných fakultách.

  • Aktivita 1.1 Stanovení priorit a standardů pro přípravu studijních programů na RUA a dle akreditačních požadavků v Kambodži
  • Aktivita 1.2 Konzultace a příprava návrhů nových magisterských studijních programů
  • Aktivita 1.3 Panelová diskuze ke struktuře navržených magisterských studijních programů se zástupci zaměstnavatelů

Výstup 2. Zvýšení výzkumných kompetencí studentů a vědeckých pracovníků

Cílem aktivit výstupu 2 je zvyšování kapacit pedagogů formou specializovaných krátkodobých studijních pobytů. Hlavními tématy budou zlepšování manažerských dovedností v oblasti pedagogiky, které jsou zásadní pro kvalifikovanou výuku a mezinárodní vztahy, které zásadně napomáhají ve zvyšování kapacit v globálním měřítku. Druhá aktivita bude mít za cíl proškolení přibližně 15 studentů v rámci Letní školy kombinací teoretické a praktické výuky. Účastníci toho kurzu se zdokonalí především v teoretických znalostech z oblasti akvakultury, a zároveň získají praktické zkušenosti přímo z terénu, budou se podílet na skupinové práci, naučí se řešit aktuální problematiku hodnotových řetězců (tj. od producentů ke konzumentům) a zlepší si své transverzální dovednosti (např. komunikační schopnosti, týmová spolupráce, kritické myšlení). 

  • Aktivita 2.1 Školení manažerských dovedností v oblasti pedagogiky a mezinárodních vztahů
  • Aktivita 2.2 Organizace Letní školy „ASAP Cambodia -Assessing the sustainability of aquaculture production in Cambodia“

Výstup 3: Organizace a propagace vědeckých a výzkumných aktivit

Hlavním cílem aktivit výstupu 3 je podpora vědy a výzkumu na RUA, propagace vládních stipendií a popularizace výstupů projektu. Klíčovou aktivitou je organizace mezinárodní vědecké konference, která vytváří ideální prostor pro sdílení vědeckých výstupů odborníků z RUA a ČZU, případně dalších zahraničních expertů, kteří se konference zúčastní osobně či online formou. Nedílnou součástí projektu je rovněž propagace vládních stipendií, která mají možnost studenti RUA využít. V neposlední řadě projektové aktivity zahrnují propagaci jak celého projektu, tak jeho dílčích aktivit a výstupů, včetně tzv. lessons learnt.

  • Aktivita 3.1 Organizace mezinárodní vědecké konference
  • Aktivita 3.2 Propagace programu rozvojových stipendií
  • Aktivita 3.3 Propagace aktivit a výstupů projektu

 

FTZ spolupořádala mezinárodní konferenci v Kambodži

Projekt „Rozvoj studijních programů a výzkumu v oblasti udržitelného zemědělství a akvakultury v Kambodži“ vyvrcholil již třetí mezinárodní konferencí organizovanou ve spolupráci Royal University of Agriculture v Phnom Penhu (RUA) s Českou zemědělskou univerzitou za podpory České rozvojové spolupráce. Konference s mezinárodní účastí proběhla 23. listopadu 2023 v kampusu RUA. Nabitý celodenní program zahrnoval přednášky zvaných přednášejících, paralelní sekce s prezentacemi, představení plakátových sdělení, příspěvky české ambasády v Phnom Penhu k propagaci vládních stipendií a neziskové organizace Life With Dignity (LWD ), která spolupracuje s českou neziskovou organizací Diaconia ECCB – Center of Relief and Development.

Téma konference „Pathways to Sustainable Agriculture“ pokrývala širokou oblast zemědělství, potravinářství, živočišnou produkci a veterinářství, lesnictví a rybářství, životní prostředí a socioekonomické aspekty se zaměřením na udržitelnou produkci a management. Konference se zúčastnilo téměř 200 studentů a vědeckých pracovníků z RUA. Jako hlavní přednášející vystoupily:

Dr. Chutima Tantikitti z Prince of Songkla University, Thajsko s příspěvkem „Sustainable Aquaculture Through Research at Aquatic Science“, a Ing. Petra Chaloupková, Ph.D. z FTZ, ČZU s příspěvkem „Role of Transformational Leadership for Agricultural Cooperatives in Cambodia“.

Během konference bylo kambodžskými studenty prezentováno celkem 20 příspěvků formou prezentace a 20 posterů. Organizační komise vybrala tři nejlepší prezentace a tři nejlepší postery a jejich autoři obdrželi ocenění za své výkony.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.