Podpora aplikovaného výzkumu na Royal University of Agriculture

Cílová země: Kambodža
Koordinátor projektu: Petra Chaloupková
Projektový tým:

Olga Leuner, Lukáš Kalous, Miloslav Petrtýl, Jan Banout

Partneři projektu: Royal University of Agriculture
Rozpočet: 1 000 000,- Kč
Doba realizace: 2019

 

Cílem projektu je podpora aplikovaného výzkumu na Royal University of Agriculture (RUA) a podpora managementu univerzity

Projekt navazuje na předchozí společně realizované projekty ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU) a zároveň na požadavky ze strany partnerské univerzity v Kambodži. Realizace společných výzkumných a rozvojových projektů na mezinárodní úrovni a zvýšení publikační aktivity patří mezi hlavní priority RUA. Aktivní pedagogové, kteří jsou schopni podílet se na analýze zemědělské problematiky, tvorbě inovací spojených s praxí v souladu s aktuálními světovými poznatky v daném oboru, jsou zárukou kvalitních absolventů a tím i rozvoje celého odvětví. Zároveň je potřeba zvýšit kvalitu v oblasti vědy a výzkum i samotného managementu univerzity z důvodu zavádění nového magisterského studijního oboru v letošním roce.

Hlavní aktivity projektu zahrnují přípravu podkladů pro dva kurzy: 1) „Soft skills training“ orientovaný na podporu manažerských dovedností, komunikačních schopností či odborného vedení a 2) kurz „Metody aplikovaného výzkumu“ zaměřený na základní mezinárodně používané výzkumné metody. Na základě těchto připravených materiálů budou organizovány workshopy pro pedagogy (vědecké a technické pracovníky) RUA, kde budou účastníci kurzů seznámeni se základními metodami aplikovaného výzkumu a zároveň si v druhém kurzu prakticky vyzkouší tzv. soft skills.

 

Mezi velmi úspěšné aktivity z předchozích let patří i organizace Letní školy pro studenty z ČZU a RUA, která je tematicky dle požadavků z RUA zaměřena na zvýšení organizačních a komunikačních schopností studentů tzv. j„Soft skills training“. Letní škola proběhla v období 19-31.8.2019. Více o této Letní škole naleznete ZDE.

 

Zároveň probíhá  systematická podpora a realizace společných výzkumných témat a zajištění potřebného materiálního vybavení univerzity, propagace aktivit projektu a mezinárodní spolupráce RUA.

 

Studentská vědecká konference v Kambodži

FTZ pořádala druhý ročník mezinárodní vědecké konference pro mladé vědce a studenty, která se konala 5. prosince 2019 na Royal University of Agriculture (RUA) v Kambodži.
Téma konference pokrývala širokou oblast zemědělství, potravinářství, živočišnou produkci a veterinářství, lesnictví a rybářství, životní prostředí, klimatické změny, inovace a technologie a zúčastnilo se jí přes 300 studentů a mladých vědeckých pracovníků z RUA. Konferenci slavnostně zahájil děkan FTZ doc. Ing. Jan Banout, Ph.D., který popřál mladým vědeckým pracovníkům hodně úspěchů a trpělivosti v jejich výzkumné práci. Jako hlavní přednášející vystoupil prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů s příspěvkem na téma: „Biological Invasions: the phenomenon of 21st century”. Během konference bylo kambodžskými studenty prezentováno celkem 23 příspěvků formou prezentace a 15 posterů. Ing. Olga Leuner, Ph.D. (proděkanka pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ) ocenila nejlepší příspěvky studentů a také vyhlásila nejlepší vědecký počin roku 2019 v rámci RUA. Ocenění získali spoluautoři článku Samnang Nguon a Chrun Rithy za článek „In vitro growth-inhibitory effect of Cambodian essential oils against pneumonia causing bacteria in liquid and vapour phase and their toxicity to lung ?broblasts“ (doi: 10.1016/j.sajb.2018.06.005). Ing. Petra Chaloupková, Ph.D. (proděkanka pro mezinárodní vztahy FTZ) na závěr konference shrnula dosavadní dlouhodobou spolupráci mezi FTZ/ČZU a RUA a prezentovala výsledky společných evropských projektů (ALFABET, ASK Asia, SIMPLE) a projektů realizovaných v rámci České rozvojové spolupráce.

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.