Zlepšení úrovně vědy a výzkumu na Royal University of Agriculture

Cílová země: Kambodža
Koordinátor projektu: Petra Chaloupková
Projektový tým:

Olga Leuner, Lukáš Kalous, Miloslav Petrtýl, Jan Banout

Partneři projektu: Royal University of Agriculture
Rozpočet: 2 000 000,- Kč
Doba realizace: 2017 - 2018

 

Popis projektu:

Hlavním záměrem projektu je zlepšení úrovně zemědělského vysokoškolského vzdělávání v Kambodži prostřednictvím rozvoje vědy a výzkumu. Realizace společných výzkumných projektů na mezinárodní úrovni a zvýšení publikační aktivity patří mezi hlavní priority RUA. Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje vědy a výzkumu na Royal University of Agriculture (RUA) prostřednictvím zapojení odborníků z České zemědělské univerzity v Praze. Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání. Cílovou skupinou jsou tedy pedagogové, vědečtí pracovníci, vedoucí pracovníci a studenti RUA. Tento projekt má za cíl využít předchozí zkušenosti realizátorů v daném prostředí získané během realizace dvou českých projektů a třech evropských projektů Erasmus Mundus: ALFABET, ASK ASIA a Erasmus+ SIMPLE a je ve shodě s prioritami místní vlády i samotné univerzity.

 

Cíle projektu bude dosaženo pomocí následujících výstupů:

  • Připravené podklady pro kurzy /předměty „Scientific work“ a „Project management“ v angličtině a khmérštině
  • Zlepšení kompetencí pedagogů v oblasti vědecko-výzkumné činnosti prostřednictvím poskytnutých kurzů a konzultací vědeckých publikací a projektů
  • Zvýšení vědecko-výzkumných aktivit studentů díky pořádání letní školy pro studenty RUA a ČZU a zavedení systému podpory formou grantů pro lokální studenty s cílem podpořit jejich výzkumné aktivity
  • Zavedení mechanizmů podpory vědy a výzkumu na RUA, realizace soutěže o nejlepší publikaci a využití nových médií ve vzdělávání výzkumu a v popularizaci vědy

Kontakt: projectCambodia@ftz.czu.cz

 

Letní škola v Kambodži 2017

Na přelomu srpna a září katedra ekonomiky a rozvoje (FTZ) a katedra zoologie a rybářství (FAPPZ) organizovaly v Kambodžském Phnom Penhu ve spolupráci s Royal University of Agriculture (RUA) dvoutýdenní letní školu „SCIENTIFIC WORK: Step by step“.

Letní školy se zúčastnilo celkem 13 studentů z RUA a 12 studentů z ČZU. Studentům byl v prvních dnech školy představen obecný rámec vědecké práce s důrazem na praktické rady a ukázky konkrétních postupů. V několika blocích tak byly prezentovány ukázky práce s online nástroji pro pokročilé, efektivní a cílené vyhledávání odborných článků, organizace a správa knihovny literatury, práce s citacemi, nástroje pro plánování a sdílení spolupráce na vědeckých projektech, zpracování a analýza dat, přehled základních grafických formátů a ukázek jejich využití ve vědeckých publikacích. V neposlední řadě principy se studenti seznámili s ukázkami dobré praxe při prezentování výsledků pomocí posterů, prezentací či odborných textů. Studenti získali i doporučení ohledně struktury a obsahu odborného článku či prezence.

Kromě teoretických přednášek si studenti praktickou formou vyzkoušeli sběr dat v podobě dotazníkového průzkumu mezi turistickými návštěvníky Phnom Penhu. Studenti spolupracovali v malých pracovních týmech a získaná data následně cvičně zpracovali, analyzovali a prezentovali před ostatními účastníky letní školy.

Součástí aktivit bylo několik exkurzí s cílem poznat místní kulturu a historii. Společně jsme tak navštívili bývalé Khmerské sídelní město Oudong (památka UNESCO) a nechvalně známé „killing fields“, jakožto memento po relativně nedávné krutovládě rudých Khmérů.

Pokud vás zajímají zkušenosti a zážitky studentů, kteří absolvovali Letní školu v Kambodži, klikněte ZDE.

Odkaz na video z letních škol 2013-2017: VIDEO-KAMBODŽA

 

Letní škola v Kambodži 2018

 

V průběhu srpna se ve spolupráci s Royal University of Agriculture (RUA) v Kambodžském Phnom Penhu uskutečnil druhý ročník letní školy „SCIENTIFIC WORK: step by step“. Aktivita je součástí projektu v rámci dotačního titulu České rozvojové agentury (ČRA): „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí“. Hlavní náplní dvoutýdenního pobytu bylo seznámení účastníků se strukturou, základními principy a pracovními nástroji vědecké práce a možnostmi prezentování výsledků v populární i odborné formě. V první teoretické části byl představen obecný rámec vědecké práce s důrazem na kvalitu primárních dat a literárních zdrojů, včetně ukázek konkrétních postupů a dále principy, specifika a ukázky dobré praxe při prezentování výsledků pomocí posterů, prezentací či odborných textů. Studenti získali doporučení ohledně struktury a obsahu odborného článku či formy prezence. V praktické části provedli studenti v malých skupinách dotazníkový průzkum zákazníků na zdejších tradičních tržištích se zemědělskými produkty. Cílem bylo zjistit zákaznické preference při nákupu vybraného sortimentu místních druhů zeleniny. Na základě nově nabytých informací a dovedností získaná data zpracovali, analyzovali a převedli do formy prezentací a posterů, které si následně formou řízené diskuse komentovali a porovnávali v rámci všech skupin. V rámci externích aktivit jsme navštívili pepřovníkovou farmu v provincii Kampot. Farma dodržuje zásady francouzského standardu „EcoCert“. Všechny postupy vycházejí z ekologicky orientovaných procedur. Nepoužívají zde umělá hnojiva a na potlačení plevelů a škůdců se využívají extrakty z místních tropických rostlin. Větší část energie pochází s lokální solární a větrné elektrárny.

 

Lektorsky a koordinačně na místě průběh zajišťují Miloslav Petrtýl (FAPPZ) a Monika Kosová (FTZ). Záštitu nad projektem ze strany RUA má paní prorektorka Seng Mom, hlavním koordninátorem je Yoeu Asikin. Mezi asistenty ze strany RUA je Kimchhin Sok, který studoval na ČZU. Letní školy se zúčastnilo 22 studentů z Kambodži a Česka.

 

FTZ pořádala studentskou vědeckou konferenci v Kambodži

 V rámci rozvojového projektu „Zlepšení úrovně vědy a výzkumu na Royal University of Agriculture v Kambodži“ vedl tým odborníků z Fakulty tropického zemědělství a Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů praktické výukové semináře na téma „Project management“ a „Scientific work: step by step“. Zároveň se během listopadové návštěvy podílel na organizaci studentské praktické konference, které se zúčastnilo více než 170 studentů a mladých odborníků z partnerské Royal University of Agriculture. Během konference bylo prezentováno 25 příspěvků rozdělených do dvou paralelních sekcí a zároveň proběhla guided poster session. Na závěr konference byly vybrány  a oceněny nejlepší příspěvky.

 

Rozvojové projekty realizované Českou zemědělskou univerzitou v Praze ve spolupráci s Royal University of Agriculture v Kamboži za podpory České rozvojové agentury. Video naleztnete ZDE.

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.