Podpora rozvoje agro-podnikatelských aktivit v Kambodži

Cílová země: Kambodža
Koordinátor projektu: Kristina Rušarová
Projektový tým: Anna Hubáčková, Socheat Keo
Partneři projektu: Ministry of Industry and Handicrafts, UNIDO
Donor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Doba realizace: 2016

 

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu v rámci programu „Aid for Trade“ je posílení obchodních struktur a vazeb mezi kambodžským privátním sektorem a místní vládou i ve vztahu k zahraničním obchodním parterům na základě předaných zkušeností v oblasti agro-businessu. Cíle bylo dosaženo zejména prostřednictvím podpory kapacit kambodžských podniků a asociací zaměřených na výrobu a zpracování zemědělských produktů a dále i kambodžských státních institucí, zainteresovaných v sektoru agro-businessu.

Mezi hlavní projektové aktivity patří organizace dvou týdenních zahraničních cest: odborníků z ČR do Kambodže a z Kambodže do ČR. Hlavní náplní služební cesty do Kambodže byla návštěva kambodžských podniků (se zaměřením převážně na výrobu zemědělských produktů, s již (částečně) zavedenými nebo plánovanými zpracovatelskými technologiemi) a realizace Kulatého stolu za účasti Kambodžských ministerstev, úřadů a soukromých podniků a zemědělských asociací. Diskuze v rámci Kulatého stolu byla zaměřená převážně na to, jak lze potenciál kambodžského agro-businessu přeměnit v komerční výhody a přínosy.

Cesty do ČR se zúčastnili zástupci z Kambodžských ministerstev (Ministerstvo průmyslu a řemesel, Ministerstvo zemědělství, rybářství a lesnictví, Ministerstvo obchodu) a soukromého sektoru. Hlavní náplní cesty byly nejen návštěvy vybraných podniků zaměřených na zpracování zemědělských produktů, tak i školení ohledně postupů pro dosažení standardů kvality agro-produktů, nutných pro dovoz do ČR. V neposlední řadě byl zorganizován i Kulatý stůl se zástupci českých ministerstev, soukromých firem, ČRA a PPZRS ČR.

Kontakt: Kristina Rušarová, rusarova@ftz.czu.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu