Zvyšování kvality vysokého zemědělského školství v Kambodži

Cílová země: Kambodža
Koordinátor projektu: Petra Chaloupková
Projektový tým: Jan Banout, Lukáš Kalous, Miloslav Petrtýl, Jiří Hejkrlík
Donor: Česká rozvojová agentura
Doba realizace: 2012 - 2013

 

Cíle projektu:

Projekt je zaměřen na podporu zlepšení kvality zemědělského vysokoškolského vzdělávání v Kambodži prostřednictvím spolupráce odborníků z ČZU a Royal Agriculture University (RUA). Hlavní výsledky projektu zahrnují podporu rozvoje v oblasti výzkumu, pedagogických a mezinárodních aktivit. Projekt je založen na přímém přispění přednášejících z ČZU a manažerů pro rozvoj z RUA, zejména na těchto fakultách: Zemědělské technologie a management, Rybářství, Zemědělská ekonomika a rozvoj venkova. Cílová skupina projektu zahrnuje studenty i pedagogický sbor z RUA.

Výsledky projektu:

  • Analýza současné situace v oblasti vzdělávání, mezinárodních vztahů a vědy.
  • Podpora pedagogických a didaktických kapacit místních akademických pracovníků českými odborníky, zavedení systému hodnocení kvality, organizace tzv. Carrier days a Filmového festivalu pro studenty.
  • Identifikace a realizace společných výzkumných cílů, podpora vědeckých aktivit RUA a podpora talentovaných kambodžských studentů a jejich výzkumných projektů.
  • Vyhodnocení akreditace tzv. joint/double degree programu mezi RUA a ČZU a příprava společného projektu zaměřeného na mobilitu studentů

Kontakt: Petra Chaloupková, chaloupkova@ftz.czu.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu