ENPARD Gruzie: Zvýšení spolupráce a produktivity drobných zemědělců v regionu Imereti

Cílová země: Gruzie
Koordinátor projektu: Člověk v tísni, o.p.s., Jiří Hejkrlík (za ČZU)
Projektový tým: Jana Mazancová, Alena Neradová
Partneři projektu: ELKANA, AYEG – Asociace mladých ekonomů Gruzie
Donor: Evropská komise – program ENPARD, Europe Aid
Rozpočet: 3 000 000 EUR
Doba realizace: 2014 - 2017

                     

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je snížení chudoby ve venkovských oblastech v kraji Imereti. Prostřednictvím rozvoje obchodně orientovaných drobných zemědělců a venkovských skupin podnikatelů a podporou příznivějšího prostředí pro agrobyznys, projekt napomáhá zemědělcům v Imereti dosáhnout úspor z rozsahu, a tak naplnit zemědělský rozvojový potenciál regionu. V rámci projektu bude založeno nejméně 24 družstev. Družstva jsou vybírána na základě grantové soutěže s možností získat podporu v rozmezí 35 000 až 60 000 EUR. Všichni žadatelé o grant absolvují povinné intenzivní vzdělávací kurzy zaměřené na principy a organizaci družstev, tvorbu obchodních záměrů a navržení statutu družstva.

Výstupy z projektu:

  • Zvýšit příjem zemědělců prostřednictvím efektivnějších obchodních praktik, úspěšnému rozvoji obchodně orientovaných drobných zemědělců a skupin podnikatelů.
  • Zvýšit zemědělské výnosy a objem prodeje prostřednictvím moderního zemědělství, výrobních, zpracovatelských a marketingových technik.
  • Zlepšit prostředí pro agrobyznys a legislativu v zemědělském sektoru v důsledku přímé participace zemědělců a venkovského obyvatelstva při tvorbě zákonů.

Kontakt: Jiří Hejkrlík, hejkrlik@ftz.czu.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu